Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Har du også tarmbakterier og coliforme bakterier i dit slik?

Coliforme bakterier findes i tarmen. Spiser du også slik inficeret med tarmbakterier som eks. E-coli? Eller har du også købt slik med rester af urin? Der er og har været en række historier med slik fundet på lagre inficeret med rottelort, og lokaler hvor gammel slik har været ompakket uden at medarbejderne har haft adgang til håndvaske, hvor de kan sikre en god håndhygiejne o slikket er ligeledes ompakket i lokaler uden toiletter til de ansatte, som har måtte anvende tomme slikbeholdere til at urinere i. Hvilken risici er der ved at spise slik inficeret med urin og rottelort? Vi analyserer risici for at blive syg af at spise slik inficeret med rottelort.

candy-bears-1184882-639x424

.

Fødevarestyrelsen har beslaglagt et lager med 30 ton slik

Fødevarestyrelsen har fundet et lager med 30 ton gammel slik, der er ompakket i produktionslokaler, hvor der ikke har været en håndvask til at vaske hænder og fingre og der var heller ikke mulighed for at anvende et toilet. Fødevarestyrelsen fandt endvidere en plastikbeholder til slik med urin i (TV2 Lorry, 2015a og 2015b). Vi analyserer risici herunder ved indtag af kontamineret slik.

.

Hvilken risici er der ved at spise slik inficeret med urin og rottelort?

Slik smager godt og har en dejlig delikat smag af sødme, syrlighed, salt, salmiak, bitterstoffer og af og til også fedme. Konsistensen på slik varierer fra blødt til bastant, hårdt tog knasende.

Der forekommer et væld af forskellige tarmbakterier i lort, eks. E-coli. Praktisk kan E-Coli kun leve i kort tid udenfor tarmen. Da E-coli er let at påvise rent måleteknisk og meget talrig bruges E-coli som indikatorbakterie for fækale forureninger i vand og fødevarer. Så findes der E-coli, så er det tegn på at der har været en fækal forurening, dvs. at der har været lort i nærheden af det pågældende nydelsesmiddel, madvarer eller måltid.

Se Tv-indslag på Tv2 Lorry med Michael René, klik på billedet herunder.

Tv2 Lorry - Ompakket gmmel slik (1), dec 2015

I den case, hvor der er fundet 30 ton slik, der er ompakket i produktionslokaler uden toiletfaciliteter, der er også er fundet urin i en slikbeholder, hvor en af medarbejderne har måtte tisse pga. de manglende toiletfaciliteter. Et sådan produktionslokale, hvor der heller ikke er en håndvask er der en naturlig risici for, at der ret enkelt kan overføres coliforme bakterier efter at fingrene har haft kontakt med underlivet og derefter kontakt med slikket (TV2 Lorry, 2015a og 2015b).

E-coli er i sig selv ikke patogen, men en god indikator for en høj sandsynlighed for tilstedeværelse af Salmonella eller E-Coli O157 og andre patogene bakterier. Indtager man E-coli O157:H7 fra en fødevarer eller et nydelsesmiddel, så er symptomerne ved infektion stærke underlivssmerter, akut maveinfektion, vandig diarré og opkastninger og svære mavesmerter. Fødevarestyrelsen skriver endvidere at en tredjedel får blodig diarré. Dertil kan man ved en infektion få ingen eller en let feber (FVST, 2015). Læs mere om E-coli her >>

Bøger.org-logoKlik og find din bestseller her >>

.

Definition af Colifforme bakterier

Coliforme bakterier er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af bakterier, som primært er knyttet til vandige miljøer. Coliforme bakterier er almindelig forekommende i jord, vand og rådnende plantedele. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i ubehandlet drikkevand, eller i slik som i denne case, kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men ikke altid på forurening med fækalier.

Betegnelsen coliforme bakterier dækker over bakterier som Eshericia Coli (E-Coli), Enterobacter, Citrobacter og Klebsiella. Mht. temperaturtolerance inddeles bakteriegruppen i coliforme (37 grader) og termotolerante (44 grader).
Coliforme bakterier, der vokser ved 37 grader er en god indikatorbakterie på eks. dårlig produktionshygiejne, utilstrækkelig varmebehandling eller rekontaminering produktion og evt. varmebehandling.
Coliforme bakterier, der vokser ved 44 grader er en god indikator på en fækal kontamination.

...

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

Kilder

FVST, 2015. E-Coli og VTEC – Hvad er symptomerne på sygdom med VTEC.  [Citeret d. 4. 12. 2015]. Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx

TV2 Lorry, 2015a. Dette slik skal du kassere. [Citeret d. 4. dec. 2015]. Link: tv2lorry.dk/artikel/287398

TV2 Lorry, 2015b. Styrelse advarer efter fund af 30 ton slik. [Citeret d. 4. dec. 2015]. Link: tv2lorry.dk/artikel/286655