Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Indeholder din sæbe disse to allergener: methylisothiazolinon og/eller methylchloroisothiazolinon?

Indhold

Methylisothiazolinon (MI og MIT) og methylchloroisothiazolinon (MCI, CMI og CMIT) er to allergene stoffer som af og til samlet går under betegnelsen Kathon og forkortes MCI/MI.

Introduktion

Vi gennemgår en række svar og spørgsmål til disse to kemikalier. Hvilken funktion har de to kemiske stoffer? Hvilke produkter findes de i? Hvilke symptomer kan de medfører? og hvordan ser statistikkerne ud for forekomsten af allergi for netop disse to stoffer?

Det skal siges at beskrivelsen af methylisothiazolinon (MI) er mere udvidet i vores artikel herunder på baggrund af en netop ny rapport anno 2015 fra miljøstyrelsen. Læs nærmere herunder.

Kemilaboratorie

Allergi og Methylisothiazolinon (MI og MIT)

Methylisothiazolinon (MI og MIT) og methylchloroisothiazolinon (MCIT, CMI og MCI) er begge allergener, der kan medvirke til at du i værste fald udvikler allergi overfor stofferne. Herunder gennemgås methylisothiazolinon.

Hvilke produkter findes MI og MIT ~ Methylisothiazolinon i?

Methylisothiazolinon også forkortet som enten MI eller MIT er et konserveringsmiddel, der anvendes i mange forskellige midler som eks. opvaskemidler, kosmetik, hudplejeprodukter, vandbaseret maling og hobbyprodukter som eks. lim (MST, 2015a) samt shampoo, balsam, deodoranter, vådservietter, cremer og hårvoks (MST, 2015b, s. 13). Methylisothiazolinon anvendes til at hindre uhensigtmæssig vækst af mikroorganismer, som eks. skimmelsvampe og bakterier, i ovenstående midler.

MethylisothiazolinonMethylisothiazolinon (Biosite, 2015).

Det rapporteres endvidere også at Methylisothiazolinon kan forekomme i visse typer af legetøj (MST, 2015b, s. 12).

Symtomer på kontakt med Methylisothiazolinon

Methylisothiazolinon er stærkt allergifremkaldende og symtomerne kan i værste fald udmøntes som en allergisk reaktion i form af en rødmen, kløe og udslæt på hud, der har været disponeret for Methylisothiazolinon (MST, 2015a). Der har i de senere år været en kraftig global stigning i forekomst af hudallergi overfor methylisothiazolinon i henhold til flere kilder sammenfattet i miljøstyrelsens rapport (MST, 2015b, s. 12). Miljøstyrelsens rapport peger på at maling med methylisothiazolinon, der er der registreret cases med personer, der har opholdt sig i et rum med ikke tildækket hud og i luftkontakt med dampe fra “ikke tør” maling indeholdende MI, har udviklet allergiske symptomer og i enkelte situationer har de udviklet symptomer på astma (MST, 2015b, s. 19).

Krav om mærkning af Methylisothiazolinon

I henhold til detergentforordningen (2004), så fremgår det at, “hvis der er anvendt konserveringsmidler, skal disse angives uanset koncentrationen deraf“. Så I vil altid kunne læse på deklarationen om methylisothiazolinon forekommer i produktet – bemærk at der er særlige regler for maling, lim og skæreolier.

Statistik på forekomsten af allergi fra Methylisothiazolinon

Rapporten “Survey and Exposure Assessment of Methylisothiazolinone in Consumer Products” fra Miljøstyrelsen (MST, 2015b) sammenfatter videnskabelige studier og statistikker på udviklingen af allergiske symptomer på methylisothiazolinon.

Udviklingen i forekomsten af allergiske symptomer er steget kraftigt i både Danmark, Norge, Sverige og Finland (Tabel 1) fra 2,0 % i 2010 til 5,7 % i 2013 (MST, 2015b, s. 18-19).

Tabel 1. Udviklingen i forekomsten af allergiske
symptomer fra Methylisothiazolinon (MST, 2015b, s. 18-19).
procent_allergi_Methylisothiazolinone

Snakker vi om allergi sådan samlet set, så skriver avisen Politiken d. 4. apr. 2021 (Politiken, 2021) efter udsagn fra forskere, at antallet af allergikere var 7 – 8 % i 1970’erne, men er oppe på 24 % allergikere i dag (Red: år 2021). En bekymrende og voldsom stigning i antallet allergitilfælde. Vi skal virkelig passe på, hvilke midler vi omgås til daglig.

Løsningen nu og i fremtiden for anvendelse af produkter med Methylisothiazolinon

Løsningen nu og i fremtiden er at grænseværdierne for Methylisothiazolinon (MI) er blevet justeret (sænket), så det atter er sikkert at anvende produkter med Methylisothiazolinon (MI).

MST (2015b, s. 12) beskriver i deres rapport at sikkerhedsvurderingen for Methylisothiazolinon (MI) er blevet revurderet i 2013 af EU’s Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF), også benævnt “Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)”. Komitéen konkluderer at efter den nye vurdering, så anser VKF at det ikke er sikkert at anvende en koncentration på 100 ppm Methylisothiazolinon (MI) i kosmetiske produkter. Endvidere anses en koncentration på 15 ppm af Methylisothiazolinon (MI) som en sikker koncentration i kosmetik, der er beregnet til at skylle af (rinse-of produkter), mens komitéen påpeger at der i kosmetik, som forbliver på huden (leave-on produkter), ikke kan sættes en sikker koncentration ud fra tilgængelige data for koncentration af Methylisothiazolinon (MI).

Dernæst er vi her på pletvæk.dk meget glade for at EU-kommisionen i henhold til Politiken (2016) netop har offentliggjort at Methylisothiazolinon (MI & MIT), kun kan tillades i en koncentration på  0,0015 % mod udgangen af 2016 samt starten af 2017 og frem. Det medfører nemlig, at det bliver svært for producenterne, af såkaldte “stay-on” produkter, at anvende Methylisothiazolinon (MI & MIT) hudplejeprodukter, deodoranter, vådservietter, cremer og hårvoks, da en så lav koncentration vil tvinge producenterne til at anvende andre konserveringsmidler.

NB: Et “stay-on” produkt er et produkt, som “sidder på huden i længere tid “.

.

Sådan undgår du Methylisothiazolinon (MI)

Den korte historie er at du bør vælge kosmetik, sæber o.lign. produkter med Svanemærket, Astma- og allergimærket samt den Europæiske Blomst.

Den blå kransHvis du vælger kosmetiske produkter med den blå kans fra Astma. og Allergiforbundet, så er du sikret at de kosmetiske produkter i henhold til reglerne ikke indeholder indeholder methylisothiazolinon (MI).

Produkter mærket med den blå krans må ikke indeholde parfume, produktsminke og andre unødvendige indholdsstoffer. Dette medfører, at du har så lille risiko for at udvikle allergi som overhovedet muligt indenfor den ramme af nyeste dokumenteret viden og politisk aktion. Alle indholdsstoffer i produkter mærket med den blå krans er blevet grundigt risikovurderet i forhold til allergi og sundhed.

Svanen - Det Nordiske MiljømærkeKosmetiske produkter med det nordiske svanemærke ~ nordiske miljømærke må heller ikke indeholde methylisothiazolinon (MI).

Svanemærkede produkter er blandt de mest miljøvenlige produkter på markedet. Alle indholdsstoffers livscyklus bliver analyseret ud fra, hvor meget, de belaster miljøet i hele deres levetid. Der er ikke tilladt parfume i babyprodukter og/eller produkter til børn. Produkter til voksne må dog godt indeholde parfume.

Blomsten - Den Europæiske MiljøblomstSæbe, shampoo og balsam mærket med det Europæiske miljømærke må kun højst indeholde 100 ppm methylisothiazolinone (MI).

Den europæiske miljøblomst er den europæiske miljømærkning svarende til den nordiske svanemærkning og kriterierne er meget sammenlignelige med visse justeringer som eks. set i eksemplet med tilladelse af methylisothiazolinon. Blomstens fokusområde er optimering af miljø og minimering af miljøbelastninger og dertil kommer visse krav til allergi og sundhed.

.

Klik og få et par gratis tilbud på en byggeopgave her >>,

.

Allergi og Methylchloroisothiazolinon (MCI, CMI og CMIT )

Forskellen på methylisothiazolinon (MI og MIT) og methylchloroisothiazolinon (MCI, CMI og CMIT) er at methylchloroisothiazolinon er en kloreret forbindelse. Begge forbindelser betegnes som biocider og konserverer rengøringsmidler, håndsæber og andre produkter, hvor de anvendes, så mikroorganismer som skimmelsvampe og bakterier ikke kan vokse.

MethylchloroisothiazolinoneMethylchloroisothiazolinon (MST, 2015b, s. 18-19).

Konserveringsmidlerne: methylchloroisothiazolinon (MCI, CMI og CMIT) og methylisothiazolinon (MI og MIT) også benævnt samlet Kathon er udpeget, som de mest kritiske konserveringsmidler rent miljømæssigt (MST, 2006, afsnit 8.1.2). Læser man lidt nærmere dukker, der endnu et stof op som et kritisk konserveringsmiddel rent miljømæssigt nemlig konserveringsmidlet 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, men dette stof uddybes ikke nærmere her i denne artikel.

I henhold til miljøstyrelsens redegørelse (MST, 2015b, s. 14) fremgår det at tidligere kortlægninger for anvendelse af methylisothiazolinon (MI og MIT), beskrevet indledningsvis i denne artikel, og methylchloroisothiazolinon (MCI, CMI og CMIT) oftest ses i kombination med andre konserveringsmidler indenfor kategorien af isothiazolinoner og alkoholen phenoxyethanol.

Kombinationen af methylisothiazolinon (MI) med methylchloroisothiazolinon (MCI) er stadig dominerende, men andre kombinationer af konserveringsmidler vinder frem, som fx kombinationen med andre isothiazolinoner som benzisothiazolinon (BI og BIT), octylisothiazolinon (OI og OIT) samt dichlorooctylisothiazolinon (DCOI og DCOIT) samt alkoholen phenoxyethanol (PE), og det er gode nyheder.

BenzisothiazolinonOctylisothiazolinone

Benzisothiazolinon og Octylisothiazolinon (MST, 2015b, s. 19).

methylisothiazolinonPhenoxyethanol_
Dichlorooctylisothiazolinon samt Phenoxyethanol
(MST, 2015b, s. 19).

.

Bøger.org

.

.

.

.

.

Klik og find dine nye bøger og bestsellere her >>.

.

.

Symtomer af både methylchloroisothiazolinon og methylisothiazolinon MCI/MI

Miljøstyrelsens rapport (MST, 2015b, s. 21) viser at både methylchloroisothiazolinon (MCI, CMI og CMIT) samt methylisothiazolinon (MI og MIT) begge påvist at medfører stigende forekomst af kontaktallergi hos patienter med symptomer som eksem. Disse undersøgelser som miljøstyrelsens rapport peger på er fra 1985 til 1991.

Methylchloroisothiazolinon og methylisothiazolinon (MCI/MI) har mange navne

Bemærk at methylchloroisothiazolinon og methylisothiazolinon (MCI/MI) tilsættes under mange forskellige navne i specifikke produktkategorier som lim, maling og skæreolie, så du kan ikke nødvendigvis regne med at methylchloroisothiazolinon og methylisothiazolinon (MCI/MI) kaldes har mange navne. Astma- og Allergiforbundet har lavet en fin liste, som her er citeret over de mange navne som de to stoffer fremgår under på varedeklarationer på produkter indenfor kategorier som lim, maling og skæreolie (Astma- og Allergiforbundet, 2015).

1. MCI/MI
2. Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone
3. Kathon GC, CG, LX, WT special, 886 MW
4. Cl+Me-isothiazolinone
5. Acticide, Acticide SPX
6. Algucid CH 50
7. Amerstat 250
8. Euxyl K 100
9. Fennosan IT 21
10. GR 856Izoline
11. Grotan K
12. Mergal® K 7
13. Metatin GT
14. Mitco CC 31 L, CC 31 L, CC 32 L, Mx® 323
15. Parmetol ® A 23, DF 12, DF 18 , DF 35, K 49, K 50
16. Piror® P 109
.
Alle ovenstående benævnelser for konserveringsmidlerne methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone er formelt registreret med CAS numret: CAS: 55965-84-9 (Astma- og Allergiforbundet, 2015).

.

Klik og få et par gratis tilbud på en byggeopgave her >>

.

Send os et foto

Send os et foto af forsiden på det produkt du finder, som indeholder methylisothiazolinon (MI) eller methylchloroisothiazolinon (MCIT og MCI) ~ MCI/MI. Så viser vi udvalget af produkter her på siden. Vi formoder og antager at alle producenter lever op til regler og lovgivning og overholder grænseværdierne, men lad os undersøge markedet og se udvalget.

.

Kilder

Astma- og Allergiforbundet 2015. MCI/MI eller Kathon [Citeret d. 26. aug. 2015]. Link: https://www.astma-allergi.dk/search?query=mci

Biosite 2015. Methylisothiazolinon [Citeret d. 24. aug. 2015]. Link: http://www.biosite.dk/leksikon/methylisothiazolinon.htm

Detergentforordningen 2004. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. mar. 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Denne forordning er også benævnt som Detergentforordningen [Citeret d. 24. aug. 2015]. Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32004R0648

MST 2006. Survey of liquid hand soaps, including health and environmental assessments in Survey of chemical substances in consumer products no. 69, Miljøstyrelsen 2006 [Citeret d 26. aug.2015]. Link: http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2006/87-7052-062-3/html/kap08_eng.htm

MST, 2013. Link:

MST 2015a. Kemikalier i hverdagen: Konserveringsmidlet MI [Citeret d. 24. aug. 2015]. Link: mst.dk søg efter boger, kemikalier i hverdagen og konserveringsmidlet MI.

MST 2015b. Survey and Exposure Assessment of Methylisothiazolinone in Consumer Products. Survey of chemical substances in consumer products No. 134, 2015. The Danish Environmental Protection Agency. ISBN: 978-87-93283-88-6. Side 12, 18-19. [Citeret d. 24. aug. 2015]. Link: http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/03/978-87-93283-88-6.pdf

Politiken 2016. EU forbyder allergibomben MI i cremer, kosmetik og deodoranter. Link: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/forbrugerkemi/ECE3144147/eu-forbyder-allergibomben-mi-i-cremer-kosmetik-og-deodoranter/

Politiken (2021). Flere danskere får allergi. Link: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8160052/%C2%BBDet-er-voldsomme-tal.-Det-er-meget-sj%C3%A6ldent-vi-ser-en-sygdom-stige-s%C3%A5dan%C2%AB

.