Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Test af karklude – Er din karklud mon den bedste klud?

Rengøringsekspert Michael René har testet 5 forskellige karklude for deres evne til at fjerne fedt og vand uden sæbe. Dertil er der foretaget en sensorisk evaluering af karkludenes konsistens, se resultatet i denne artikel.

Test af karklude - De 5 testede karklude.

Test af karklude  – Forsøgsdesign

Der opstilles to typer af test i forhold til test af karklude, hvor der i den første del testes, hvor gode de 5 karkludene er til at fjerne vand fra køkkenbordet, dernæst testes, hvor gode de er til at fjerne olie. Der afpippeteres eksakt lige store voluminer med enten 0,5 mL vand eller 0,5 mL rapsolie på køkkenbordet med en engangspipette på 3 mL inddelt med 0,5 mL intervaller.

Test af karklud – Forsøg 1 fjernelse af vand

Test af karklude er foretaget ved at alle kludene er skyllet indledningsvist og så er de vredet op i en stor spand varmt vand, så alle kludene har tilnærmelsesvist den samme temperatur. Dernæst så testes, hver enkelt klud for om den enkelte karklud kan fjerne vandet ved at holde hånden ovenpå kluden og kører hånden op over vandet og ned igen én gang. De tilbageværende striber af vand evalueres i forsøg 1.

Kludene herunder er listet fra klud nr. 1 i venstre hjørne til klud nr. 5 i højre hjørne.

Test af karklude, klud 1Test af karklude, klud 2Test af karklude, klud 6Test af karklude, klud 7Test af karklude, klud 8

Resultatet af test af karklude, viste at karkludene kan inddeles i to kategorier i forhold til, hvor effektive de er til at fjerne vand.

Test af karklude, klud 8 testvinderKlud 5 fjerner vandet bedst, dernæst følger klud 1, 3 og 4, som klarer det fint.

Sidst lander bomuldskluden, klud nr. 2 som efterlader et par striber af vand.

Så vinderen i denne indledende test er denne klud fra Suztain.

.

Test af karklud – Forsøg 2 fjernelse af olie

Alle kludene skylles indledningsvist og vrides op i en stor spand varmt vand, så alle klude har tilnærmelsesvist samme temperatur. Dernæst så testes hver enkelt klud for om den enkelte karklud kan fjerne rapsolie ved at holde hånden ovenpå kluden og kører hånden op over vandet og ned igen 3 gange, dernæst foldes kluden og der tørres en sidste gang med karkluden. De tilbageværende striber af rapsolie (fedt) evalueres i forsøg 2.

Test af karklud – Forsøg 1 fjernelse af rapsolie

Klud nr. 1, 2, 4 og 5 fjerner oliepletterne fint, også set i lyset af at, der ikke er brugt sæbe. Man kan dog mærke en meget svag fedtet rest på bordet, med fingrene men der forekommer ikke synligt fedt.

Klud nr. 3 der er området tørt og der er ingen oliepletter efter rapsolie på bordoverfladen, men området på køkkenbordet er stadig en anelse mere fedtet end de øvrige fire klude 1, 2, 4 og 5.

Samlet klarede alle klude en reduktion af rapsolie perfekt, specielt set i lyset af, at der ikke er anvendt sæbe. Kludene 1, 2, 4 og 5 er bedst til at fjerne rapsolie, men samlet er alle 5 klude velegnede til at fjerne olie.

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

Test af karklude – Samlet konklusion

Test af karklude er afsluttet og resultatet er at klud nr. 5 får flest point, når vi kigger på, hvor gode karkludene er til at fjerne både vand og fedt, dernæst følger kludene 1 og 4. På en delt andenplads lander de to klude nr. 2 og 3, som dog begge klarer det virkelig godt, men bomuldskluden efterlader en anelse vanddråber i testen, hvor der skal fjernes vand, denne klud skal der bruges lidt mere knofedt for at få tørret vandet væk. E-Cloth kluden fjerner både vand og rapsolie, men tager man den mikroskopiske brille på, så var der en anelse mere fedtet på køkkenbordet efter aftørring af rapsolie.

Samlet er det også meget logisk at de klude, der er blødest i strukturen er bedst til at få opløst pletter som fedt og olie. Det skal dog undestreges at kludene 2 og 3 er målrettet rengøring af inventar, men disse klude kunne tænkes anvendt som karklude, så set i dette lys, der klarer alle klude både mikrofiberklude samt ikke mikrofiberklude testen flot, grov og fin struktur testen godt.

.

Karklude – Oversigt og sensorisk evaluering af kludenes struktur

Klud 1. Clean n bright, altmuligklude, 85% viskose og 15% prolypropylen. Blød og tæt i strukturen, men stadig ikke lige så fin i strukturen og tæt som klud nr. 6 og 7.

Klud 2. Bomuldsklud, mærkes meget grov i strukturen og kluden er groft vævet.

Klud 3. E-Cloth ”General Purpose Cloth”, 80% polyester og 20% polyamid. Meget blød og fyldig I strukturen.

Klud 4. Maistic, 100% viscose. Blød klud og meget blød struktur.

Klud 5. Suztain. Meget blød og meget ”bamse” agtig i strukturen.