Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Stikprøveundersøgelse: Er husmoderen død?

Indhold

Er husmoderen død? Pletvæk.dk har lavet en lille stikprøveundersøgelse, der handler om danskernes rengøringsvaner og et af de underspørgsmål, der er blevet besvaret er om danskerne gør rent, som den klassiske husmoder en hel dag for fuld tryk med varmt vand og sæbe mellem 3 og 16 timer?

Er du journalist og overvejer at præsentere vores undersøgelse er det vigtigt at understrege, at undersøgelsen ikke er repræsentativ, men udelukkende en stikprøveundersøgelse, der viser nogle tendenser. Se de faktuelle demografiske oplysninger for denne undersøgelse i afsnittet omhandlende demografi – på forhånd tak.

Forsidefoto (topbanner) - Er husmoderen død

Resultat – Er husmoderen død?

Resultatet af denne undersøgelse om husmoderen er død, der svarer 75 % nej, mens 25 % svarer ja til at de gør rent som den klassiske husmoder en hel dag for fuld tryk mellem 3 og op til 16 timer, jf. resultat i figur 1.

Resultat (n) - Er husmoderen død (2)

Figur 1. Resultatet af spørgsmålet om husmoderen er død. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Statistisk undersøgelse (andelstest) – Er husmoderen død?

Vi undersøger hypotesen om husmoderen er død (H0), og om hun lever (H1) i vores stikprøve. Dette testes i en andelstest, hvor vi spørger om andelen kan antages at være tæt på nul ~ 1,0 * 10^-7, jf. figur 2 og dette afvises statistisk (P < 0,001) og konfidensintervallet rangerer fra 16,2 % til 32,9 %. Husmoderen kan derfor ikke konkluderes rent statistisk at være død ud fra vores stikprøve og test. Andelen der svarer om husmoderen er død er altså ikke lig 0. På baggrund af denne analyse lever husmoderen derfor stadig.

Andelstest er husmoderen død

Figur 2. Andelstest for om andelen, der svarer at de ikke gør rent som husmoderen (24,5%). Kan denne andel dokumenteres statistisk at være tæt på nul (1 * 10^-7). Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Deltag i undersøgelse 2020 (sæt 1 kryds)

Vi lancerer denne undersøgelse for at teste, hvad status er på husmoderen netop nu sammenlignet med vores første undersøgelse. Klik, det tager kun et par sekunder og du får svaret med det samme – På forhånd tak.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

.

Demografi

Herunder følger demografiske oplysninger på vores første undersøgelse fra 2014 om husmoderen.

.

Demografiske data på undersøgelsen om husmoderen er død

Undersøgelse er udført i 2014, der deltog 102 borgere, fordelt blandt 20 mænd og 82 kvinder i alderen 20 til 74 år gamle (jf. Figur 3) med en gennemsnitsalder på 38,7 år.

De deltagende er fordelt med repræsentanter fra alle 5 regioner i Danmark (jf. Figur 4), dog med den største forekomst af borgere fra Sjælland og i hovedstaden, der udgør 80,4 % af de deltagende. på baggrund af dette er undersøgelsen ikke repræsentativ, men udelukkende en stikprøve undersøgelse, der viser nogle tendenser.

Alder (n) - Er husmoderen død

Figur 3. Demografi: Aldersfordeling i undersøgelsen. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Region (n) - Er husmoderen død

Figur 4. Demografi: Regionsopdelt antal deltagere i undersøgelsen. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.


De to følgende figurer illustrerer, hvor mange borgere, der bor i de enkelte husstande samt hvor mange børn, der bor i de enkelte husstande, der er repræsenteret i vores undersøgelsen om husmoderen (jf. Figur 5 og 6).

Antal i husstand (n) - Er husmoderen død

Figur 5. Demografi: Antal personer i husstandende fra undersøgelsen. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

Antal børn i husstand (n) - Er husmoderen død

Figur 6. Demografi: Antal børn i husstandende fra undersøgelsen. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Gode hygiejneråd

Læs vores gode hygiejne- og rengøringsråd samt behandling af pletter i vores rengøringsbog: Håndbog i praktisk hjælp >>

Rengøringsbogen
Håndbog i praktisk hjælp, klik og læs mere om bogen her >>

 

Håndbog i praktisk hjælp E-Bog

Rengøringsbogen
Håndbog i praktisk hjælp

eBOG (pdf), klik og læs mere om bogen her >>

 

Hygiejne af mobiltelefoner

Har mænd en dårligere mobilhygiejne end kvinder? Og er mobiltelefoner med smadrede glas mere uhygiejniske end mobil med hele glas?

Klik og se resultatet af vores undersøgelse og statistiske analyser af mobilhygiejnen >>

Hygiejne i sommerhuset

Vi har væres ude sammen med Danmarks Radio og har analyseret forskellige hygiejniske problemstillinger i et sommerhus. Klik og læs et review af vores arbejde >>

Hygiejne af korte og lange negle

Vi har testet hygiejne af hhv. fingre med korte og lange negle, hvor slemt er det egentlig hygiejnisk, når man har lange negle rent mikrobiologisk?

Klik og læs resultatet af vores hygiejniske test her >>

FAQ: Er husmoderen død?

👉 Er husmoderen død? Et spøgmål om rengøringsvaner i DK

I en undersøgelse af danskernes rengøringsvaner om husmoderen er død? Udført af Pletvæk.dk, der viser resultatet, at kun 24,5% (95% usikkerhed: 16,2 – 32,9%) mener, at husmoderen er død, mens 75,5% mener, at husmoderen lever. Statistisk kan det bevises, at husmoderen lever. Sandsynligheden for at husmoderen er død er kun 1,0 * 10^-7.