Stikprøveundersøgelse: Er husmoderen død?

Pletvæk.dk har lavet en lille stikprøveundersøgelse, der handler om danskernes rengøringsvaner og et af de underspørgsmål, der er blevet besvaret er om danskerne gør rent, som den klassiske husmoder en hel dag for fuld tryk med varmt vand og sæbe mellem 3 og 16 timer?

Er du journalist og overvejer at præsentere vores undersøgelse er det vigtigt at understrege, at undersøgelsen ikke er repræsentativ, men udelukkende en stikprøveundersøgelse, der viser nogle tendenser. Se de faktuelle demografiske oplysninger for denne undersøgelse i afsnittet omhandlende demografi – på forhånd tak.

Forsidefoto (topbanner) - Er husmoderen død

.

Resultat – Er husmoderen død?

Resultatet af denne undersøgelse om husmoderen er død, der svarer 75 % nej, mens 25 % svarer ja til at de gør rent som den klassiske husmoder en hel dag for fuld tryk mellem 3 og op til 16 timer, jf. resultat i figur 1.

Resultat (n) - Er husmoderen død (2)Figur 1. Resultatet af spørgsmålet om husmoderen er død. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Statistisk undersøgelse (andelstest) – Er husmoderen død?

Vi undersøger hypotesen om husmoderen er død i vores stikprøve. Dette testes i en andelstest, hvor vi spørger om andelen kan antages at være tæt på nul ~ 1,0 * 10^-7, jf. figur 2 og dette afvises statistisk (P < 0,01) og konfidensintervallet rangerer fra 16,2 % til 32,9 %, så husmoderen kan ikke konkluderes at være død ud fra vores stikprøve og test. På baggrund af denne analyse lever husmoderen altså stadig.

Andelstest er husmoderen død

Figur 2. Andelstest for om andelen, der svarer at de ikke gør rent som husmoderen (24,5%). Kan denne andel dokumenteres statistisk at være tæt på nul (1 * 10^-7). Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Deltag i undersøgelse 2020 (sæt 1 kryds)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

.

Demografi

Herunder følger demografiske oplysninger på vores første undersøgelse fra 2014 om husmoderen.

.

Demografiske data på undersøgelsen om husmoderen er død

Undersøgelse er udført i 2014, der deltog 102 borgere, fordelt blandt 20 mænd og 82 kvinder i alderen 20 til 74 år gamle (jf. Figur 3) med en gennemsnitalder på 38,7 år.

De deltagende er fordelt med repræsentanter fra alle 5 regioner i danmark (jf. Figur 4), dog med den største forekomst af borgere fra Sjælland og i hovedstaden, der udgør 80,4 % af de deltagende. på baggrund af dette er undersøgelsen ikke repræsentativ, men udelukkende en stikprøve undersøgelse, der viser nogle tendenser.

Alder (n) - Er husmoderen død

Figur 3. Demografi: Aldersfordeling i undersøgelsen om husmoderen er død. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Region (n) - Er husmoderen død

Figur 4. Demografi: Regionsopdelt antal deltagere i undersøgelsen om husmoderen er død. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.


De to følgende figurer illustrerer, hvor mange borgere, der bor i de enkelte husstande samt hvor mange børn, der bor i de enkelte husstande, der er repræsenteret i undersøgelsen om husmoderen er død (jf. Figur 5 og 6).Antal i husstand (n) - Er husmoderen død

Figur 5. Demografi: Antal personer i husstandende fra undersøgelsen om husmoderen er død. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

Antal børn i husstand (n) - Er husmoderen dødFigur 6. Demografi: Antal børn i husstandende fra undersøgelsen om husmoderen er død. Figur og databehandling af lektor Michael René og pletvæk.dk – Copyright © 2015.

.

Gode hygiejneråd

Læs vores gode hygiejne- og rengøringsråd samt behandling af pletter i vores rengøringsbog: Håndbog i praktisk hjælp >>

  Håndbog i praktisk hjælp E-Bog

Rengøringsbogen
Håndbog i praktisk hjælp

Rengøringsbogen
Håndbog i praktisk hjælp

eBOG (pdf)