Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst

Pletter med mælkebøttesaft eller pletter med mælkebøtteblomst kan fjernes med forskellige typer af rengøringsmidler. Det ene middel, som vi anbefaler er glycerin (også benævnt som glycerol). Det andet middel er rensebenzin, som dog miljømæssigt er et opløsningsmiddel, og et middel vi har et lidt paradokssalt forhold til at skulle anbefale.

Derfor anbefaler vi, at du anvender med et lidt andet rengøringsmiddel inden du anvender rensebenzin, for det fjerner ofte pletterne ganske fint. Læs mere om, hvilket middel vi anbefaler længere nede i artiklen. Lad os komme igang.

Pletvæk.dk – Vi elsker rengøring.

Vi gør opmærksom på at al håndtering af råd fra denne hjemmeside altid er på eget ansvar.

Fjern mælkebøttesaft fra tøj – Friske og fugtige pletter

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra tøj. Vi fokuserer i dette afsnit på de friske og fugtige pletter med mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft.

Tag tøjet med ud i brusekabinen eller i badekarret. Brus tøjet igennem for fuld tryk med koldt vand. Husk at bruse på pletterne både på indersiden samt ydersiden af stoffet.

Mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst på tøj kan med fordel forbehandles med glycerin (glycerol). Det skal understreges, at det kan være svært at fjerne pletter, så det kan kræve gentagne behandlinger. Klik her og køb
glycerin (glycerol) her >>

Glycerin benævnes også i handlen som glycerol, men der er tale om samme produkt.

Glycerin = Glycerol.

Hæld glycerin direkte ovenpå pletterne med mælkebøttesaft og/eller mælkebøtteblomst. Gnid glycerin godt ind i stoffet, og lad det stå og virke i et halvt til et helt døgn.

Efter iblødsætning af pletterne med mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst. Så skylles glycerin ud af tøjet med koldt vand. Skyl atter tøjet i brusekabinen eller i badekarret.

Gentag behandlingen indtil pletterne er væk eller reduceret.

Er pletterne svære at fjerne, så prøv næste metode herunder med “indtørrede pletter”, som kræver en lidt kraftigere behandling af pletterne.

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

Fjern indtørrede pletter med mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra tøj – Samt pletter, der er svære at fjerne

Rengøring af indtørrede pletter af mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft på tøj samt de mere besværlige pletter, som ikke blev fjernet i ovenstående pletfjerningsmetode kan klares herunder nede i del 2.

Del 1 – Indledende behandling af mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra tøj med indtørrede og svære pletter.

Læg tøjet med de indtørrede og svære pletter med mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft ud i brusekabinen eller i badekaret.

Brus tøjet igennem på indersiden og på ydersiden med koldt vand for at opløse og fjerne så meget som muligt af pletterne.

Bemærk, at vandet ikke må være varmere end den maksimale temperatur som tøjet kan tåle. Start med at kigge på vaskeanvisningerne på tøjet og aflæs, hvilken maksimal temperatur dit tøj kan tåle. Brug aldrig varmere vand end den maksimale temperatur angivet på vaskeanvisningeen på dit tøj.

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst ved at forbehandle pletterne med glycerin (glycerol). Det skal understreges, at det er svært at fjerne indtørrede mælkebøttepletter, så det kræver gentagne behandlinger. Klik her og køb
glycerin her >>

Hæld glycerin direkte på pletterne og gnid det godt ind i stoffet.

Lad pletterne stå i blød i et halvt til et helt døgn. Det er vigtigt løbende at fugte pletterne med glycerin. Pletterne opløses nemlig bedst, hvis de ikke tørrer ud.

Skyl glycerinen ud af tøjet med koldt vand.

Gentag behandlingen med rigelige mængder af glycerin indtil pletterne er minimeret eller væk.

Del 2 – Miljøvenlig behandling af mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra tøj med indtørrede og svære pletter.

Er der stadig spor af mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft efter ovenstående “Del 1”? Så fjernes eller mindskes de normalt bedst med rensebenzin. Men som vi indledte med at fortælle, så vil vi miljømæssigt anbefale, at pletterne behandles med brun sæbe (Del 2).

Husk altid at anvende rengøringshandsker, når du anvender brun sæbe, da brun sæbe affedter huden, og det kan ikke anbefales.

Tag rengøringshandsker på hænder og fingre og afmål 2 dl brun sæbe i en ren spand. Tilsæt 8 dl varmt vand. Klik og køb brun sæbe her >>

Fjern mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft ved at hælde opløsningen med flydende brun sæbe direkte på pletten på tøjet.

Vask og gnub med en miljøvenlig blød børste eller en miljøvenlig klud direkte på stoffet med mælkebøttepletter. Vask dernæst på pletterne med den brune sæbe med svampen eller børsten.

Lad stoffet med den brune sæbe stå i blød et halvt til et helt døgn. Det er vigtigt løbende at fugte pletterne med lidt væske. Pletterne opløses nemlig bedst, hvis de ikke tørrer ud.

Gentag behandlingen et par gange, hvis ikke pletterne med mælkebøttesaft og/eller mælkebøtteblomst ikke går af efter første behandling.

Skyl stoffet efter med koldt vand og brus stoffet godt igennem.

Vask derefter tøjet i vaskemaskinen efter anbefalingerne på vaskeanvisningerne.

Gentag behandlingen indtil pletterne er væk.  

* Brun sæbe er stærkt basisk og det anbefales at anvende rengøringshandsker af latex, men vinyl kan også anvendes.

Hvad er skimmel og mug for en organisme?

Klik og læs om skimmelsvamp (mug) her >>

Del 3 – Metoden som vi gerne vil undgå, men den virker …!

Du kan også anvende rensebenzin til at fjerne pletter med mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst.

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra tøj med indtørrede og svære pletter.

Metoden er enkelt, erstat blot den brun sæbe med “rensebenzin” i metoden ovenfor i “Del 2”. Husk at følge alle retningslinjerne for anvendelse af kemikaliet “rensebenzin”, se nedenfor med rødt og læs på produktet. Klik og køb rensebenzin her >>

Rensebenzin kræver nemlig også rengøringshandsker, udluftning samt at tøjet testes for om farverne er farvestabile. Dertil skal eventuelle rester af rensebenzin i tøjet vaskes ud af tøjet med vand og opvaskemiddel inden tøjet vaskes, som du plejer (håndvask eller maskinvask).

Dertil skal eventuelle rester af rensebenzinen afleveres som kemikalieaffald på din lokale genbrugsstation. Se detaljerne herunder.

Klik og bestil brun sæbe som opløsning her >> 

Alternativt klik her og bestil rensebenzin >>

* Brun sæbe er stærkt basisk og det anbefales at anvende rengøringshandsker af latex, men vinyl kan også anvendes.

* Rensebenzin er meget brandfarlig, læs altid vejledningen på emballagen inden anvendelse.

* Bemærk at langvarig eller gentagen indånding af rensebenzin kan give skader på centralnervesystemet. Derfor anbefales der udluftning, når der arbejdes med rensebenzin og brug så lidt rensebenzin som muligt. Der skal anvendes beskyttelseshandsker af nitrilgummi, når der arbejdes med rensebenzin.

* Hvis der anvendes meget rensebenzin, skal det brugte rensebenzin opsamles i en lukket flaske, som opbevares mørkt og køligt samt utilgængeligt for børn. Aflever opløsningen på genbrugsstationen eller når der indsamles kemisk affald i lokalområdet.

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

Fjern pletter med mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra møbler, gulvtæpper og tæpper

Indledningsvist præsenteres den simple metode til at fjerne plettter med mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst. Efter dette afsnit følger en metode til de svære og fastsiddende pletter af mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft.

Del 1 – Indledende simpel metode til møbler, gulvtæpper og tæpper

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra møbler, gulvtæpper og tæpper.

Fugtige eller indtørrede pletter af mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft på møbler, gulvtæpper og tæpper forbehandles med lidt glycerin (glycerol)(del 1) og fjernes eller mindskes med rensebenzin (del 2).

Pas på ikke at fugte eller gennemvæde møblet, gulvtæppet eller tæppet for meget, da det kan skade møblet eller gulvtæppet. møblet, gulvtæppet eller tæppet kan i værste fald mugne (skimle), hvis de ikke får lov til at tørre ordentligt, og specielt, hvis der bruges for meget væske på stoffet. Så vi anbefaler at der arbejdes forsigtigt og nøjsomt med pletfjerningen.

Fern pletter med mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft ved at dubbe direkte på pletterne med glycerin. Klik her og køb
glycerin her >>

Gnid det godt ind i stoffet med en miljøvenlig klud eller svamp. Lad glycerinen virke i et halvt til et helt døgn, men sørg for at pletterne hele tiden er fugtet med glycerin og ikke tørrer ud.

Efter iblødsætning af stoffet med mælkebøttesaft og/eller mælkebøtteblomst, så dubbes glycerinen ud af stoffet med små mængder af vand og sæbe.

Lad atter stoffet tørre et par timer.

Dub efter med koldt vand.

Gentag behandlingen indtil pletterne er fjernet eller mindsket.

Er der stadig pletter med mælkebøttesaft eller mælkebøtteblomst efter gentagende behandlinger, så hop til del 2 nedenfor.

mold

Fjern skimmel og mug fra fliser, klinker, badeforhæng og kælder.

Klik og se den store guide >>

Del 2 – De svære pletter på møbler, gulvtæpper og tæpper

Er der stadig spor af mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft efter ovenstående metode “Del 1”. Så prøv denne metode “Del 2”.

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra møbler, gulvtæpper og tæpper med brun sæbe.

Pletter fra mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft fjernes eller mindskes normalt bedst med rensebenzin. Men som vi indledte med at fortælle, så vil vi miljømæssigt anbefale, at pletterne behandles med brun sæbe (Del 2).

Det skal understreges, at det er svært at fjerne mælkebøttepletter, så det kræver gentagne behandlinger specielt, hvis pletterne er tørret ind.

* Bemærk, at det anbefales at der anvendes rengøringshandsker, når der arbejdes med brun sæbe. Brun sæbe affedter nemlig huden, og det kan ikke anbefales. Så brug altid handsker.

Klik og køb brun sæbe her >>

Tag rengøringshandsker på hænder og fingre og afmål 2 dl brun sæbe i en ren spand. Tilsæt 8 dl varmt vand.

Vrid en miljøvenlig klud eller en miljøvenlig svamp hårdt op i sæbeløsningen med brun sæbe.

Lad pletter stå og arbejde på pletterne i 10 minutter.

Efter iblødsætning, så dubbes den brune æbe og plettterne af med små mængder koldt vand på en blød miljøvenlig svamp eller miljøvenlig klud.

Pas på ikke at gennemvædde møblet, gulvtæppet og tæppet.

Lad møblet, gulvtæppet og tæppet tørre og dub atter den brune sæbeopløsning af med lidt koldt vand på en blød miljøvenlig svamp eller miljøvenlig klud.

Gentag behandlingen indtil pletterne er fjernet eller mindsket. Husk at lade møblet, gulvtæppet og tæppet tørre virkelig grundigt. I værste fald kan møbler, gulvtæpper elller tæpper rammes af skimmelsvamp (mug), og det kan vi ikke anbefale.

Er der stadig pletter med mælkebøttesaft eller mælkebøtteblomst efter gentagende behandlinger, så hop til del 3 nedenfor.

* Brun sæbe er stærkt basisk og det anbefales at anvende rengøringshandsker af latex, men vinyl kan også anvendes.

mold

Fjern skimmel og mug fra fliser, klinker, badeforhæng og kælder.

Klik og se den store guide >>

Del 3 – Metoden som vi gerne vil undgå, men den virker …!

Er der stadig spor af mælkebøtteblomst og mælkebøttesaft efter ovenstående metode “Del 2”. Så prøv denne metode “Del 3”.

Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst fra møbler, gulvtæpper og tæpper med rensebenzin. Bemærk at der er en række væsentlige forbehold ved anvendelse af rensebenzin.

Dernæst skal det understreges, at det er svært at fjerne mælkebøttepletter, så det kræver gentagne behandlinger specielt hvis pletterne er tørret ind. Klik og køb rensebenzin her >>

Rensebenzin kan ødelægge visse materialer og fjerne visse farver. Så afprøv derfor altid rensebenzinen på et ubetydeligt sted inden den aktuelle pletfjerning påbegyndes.

Kom rensebenzin på en miljøvenlig klud eller en miljøvenlig svamp.

Luk emballagen og skrub på pletterne.

Lad det virke 10 minutter og dub rensebenzin af med små mængder koldt vand på en blød miljøvenlig svamp eller miljøvenlig klud.

Pas på ikke at gennemvædde møblet, gulvtæppet og tæppet.

Lad møblet, gulvtæppet og tæppet tørre og dub atter rensebenzin af med lidt koldt vand på en blød miljøvenlig svamp eller miljøvenlig klud.

Gentag behandlingen indtil pletterne er fjernet eller mindsket.

Lad det anvendte køkkenrulle eller svamp o. lign. med rensebenzin ligge og dampe af et ventileret sted utilgængeligt for børn og pak det i en lukket pose og medbring det på genbrugsstationen. Læs i øvrigt vejledningen på emballagen og spørg i butikken.

* Rensebenzin er meget brandfarlig, læs altid vejledningen på emballagen inden anvendelse.

* Bemærk at langvarig eller gentagen indånding af rensebenzin kan give skader på centralnervesystemet. Derfor anbefales udluftning når der arbejdes med rensebenzin og brug så lidt rensbenzin som muligt. Der skal anvendes beskyttelseshandsker af nitrilgummi, når der arbejdes med rensebenzin.

* Hvis der anvendes meget rensebenzin, skal det brugte rensebenzin opsamles i en lukket flaske, som opbevares mørkt og køligt samt utilgængeligt for børn. Aflever opløsningen på genbrugsstationen eller når der indsamles kemisk affald i lokalområdet.

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

FAQ – Fjern mælkebøttesaft og mælkebøtteblomst

👉 Hvordan fjerner man mælkebøttesaft på tøj?

Enkle og små pletter med mælkebøttesaft kan fjernes fra tøj med et enkelt middel – nemlig glycerin også benævnt som glycerol. Start med at bruse pletterne på tøjet igennem med koldt vand i brusekabinen. Tilsæt dernæst glycerin direkte på mælkebøttesaften og lad det stå i blød i en række timer. Skyl efter med vand og gentag evt. behandlingen.

👉 Hvordan fjerner man mælkebøttesaft på tøj?

Pletter med gul mælkebøtteblomst på eksempelvis cowboybukser kan opløses med rensebenzin. Sørg for god udluftning og brug rengøringshandsker inden du starter. Husk at arbejde med denne pletfjerning et ventileret sted og aflever evt. rester af rensebenzin som kemikalieaffald.

👉 Hvordan fjerner man mælkebøttesaft fra en vase?

Mælkebøttesaft på en vase som er glaseret kan nemt rengøres med opvaskemiddel og varmt vand. Er der tale om en ikke glaceret vase, hvor saften er trængt ind i vasen, så anbefaler vi glycerin som rengøringsmiddel. Skyl efter med vand.