Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

5 sekunders reglen – Korrekt eller forkert? Hvad siger videnskaben?

Er 5 sekunders reglen en skrøne eller er den god nok? 5 sekunders reglen er en regel, hvor det siges at være helt ufarligt at spise mad, når bare det ikke har ligget længere tid på gulvet end maksimalt 5 sekunder. Men hvad siger videnskaben om “5 sekunders reglen”? Kig med her.

.

5 sekunders reglen – Hvad siger videnskaben?

For at svare på spørgsmålet om 5-sekunders reglen er korrekt eller om 5-sekunders reglen er forkert, så er der tre artikler, som træder tydeligt frem, når man kigger på, hvad videnskaben kan dokumenterer.

1. Den første artikel er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Applied Microbiology i 2006. Denne artikel konkluderer at “Flittig rengøring af fødevarekontaktflader er en nødvendighed for at reducere krydskontaminering fra overflader til mad, da selv meget korte kontakttider resulterer i en overførsel af et stort antal bakterier” (Dawson et al. 2006).

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

2. Den anden artikel er ikke publiceret i nogle videnskabelige tidsskrifter, men den er publiceret af Aston Universitet og af professor Anthony C. Hilton i 2014. Denne artikel og dette studie beretter, at “Tid er en vigtig faktor i overførslen af bakterier fra gulvfladen til maden“. Dvs. at jo længere rid maden ligger på gulvet, jo flere bakterier vil der kunne overføres til maden.

Dertil viser dette studie, at “Gulvtypen, som fødevaren er blevet overført til, har også en virkning for overførsel af bakterier”. Artiklen konkluderer eksempelvis, “at det er mindre sandsynligt at overføre bakterier fra overflader som tæpper til mad”, mens det er “mest sandsynligt at overføre bakterier fra laminat- eller flisebelagte gulve/overflader til fugtige fødevarer, der har kontakt med gulvet i mere end 5 sekunder“.

Denne artikel stiller altså spørgsmål tegn ved effektiviteten af en overførsel af bakterier betinget af materialet af gulvet, typen af fødevarer og kontakttiden mellem gulv, bakterier og mad. Den udfordre derfor “5 sekunders reglen”. Artiklen konkluderer også, at tid er en væsentlig faktor for, hvor mange bakterier, der overføres (Hilton 2014)

3. Den tredje artikel, som vi vil fremhæve her er fra 2016. Denne artikel er publiceret i det videnskabelige tidsskrift “Journal of Applied Environmental Microbiology”. Denne artikel afviser 5 sekunders reglen. Forskerne undersøgte fire forskellige overflader (rustfrit stål, keramiske fliser, træ og tæpper), samt fire forskellige fødevarer (vandmelon, brød, brød med smør og vingummi). Disse fødevarer blev påført materialerne i fire forskellige kontakttider (<1, 5, 30 og 300 sekunder). Konklusionen var at længere kontakttider resulterede i en overførsel af flere bakterier.

Dertil viste det sig, at andre faktorer som type af fødevare samt overflade og opbygning af fødevaren, er lige så vigtigt om ikke så mere vigtig for selve at overførslen af bakterier forløber effektivt. Studiet viste at visse overførsler finder sted “øjeblikkeligt”, til tider, der er mindre end 1 sekund, hvilket direkte modsiger og afviser den hyppigt omtalte og diskuteret “5 sekunders regel” (Miranda & Schaffner, 2016).

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

Konklusion på 5 sekunders reglen

De tre artikler og studier viser samlet at følgende faktorer er dokumenteret, at have en effekt på, hvor mange bakterier, der overføres ved kontakt med en overflade som gulvet.

De betydende faktorer fra ovenstående studier er hhv. tid (kontakttid på gulvet), typen af gulv og typen af fødevarer samt overflade og opbygning af fødevaren. Disse variable er altafgørende for, hvor stor overførslen af bakterier bliver. Specielt det sidste studie nr. 3. ovenfor, viser at selv helt ned til under 1 sekunds kontakttid er dokumenteret, at kunne flytte bakterier fra gulv til mad. 5 sekunders reglen er dermed videnskabeligt dokumenteret afvist.

Vi anbefaler derfor, at du overvejer alle variable ovenfor og nedenfor i videst muligt omfang. Du bør virkelig evaluerer om du tør løbe den risiko, at indtage mad, der har ligget på dit gulv i op til 5 sekunder. For det er videnskabeligt veldokumenteret, at der overføres bakterier til din mad efter kontakt med gulvet, spørgsmålet er blot, hvilke bakterier? Og hvor mange bakterier?

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

Øvrige variable til 5 sekunders reglen

Ud over ovenstående konklusioner, så slutter vi at følgende faktorer er afgørende for en given risiko for en uønsket kontamination med patogene mikroorganismer:

A. Typen af bakterier og mikroorganismer naturligvis væsentlig i relation til, at vurdere om der forelægger en konkret risici for at blive syg af at spise mad, der har haft kontakt med gulvet. Er der tale om sygdomsfremkaldende bakterier eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer i et tilpas stort volumen (Antal CFU), så er der en risiko for at blive syg, hvis man spiser mad, der har haft kontakt med gulvet.

B. Dernæst spiller faktorer som den hygiejniske standard af gulvet også en faktor. Er gulvet meget beskidt med mange patogene bakterier, så er risikoen naturligvis høj for at blive syg af at spise mad, der har haft kontakt med gulvet vice versa. Derfor spiller rengøringsstandarden af hjemmet herunder gulvet en meget vigtig rolle. Husk på, at hvis man går rundt med sko på i køkkenet, så er der risiko for at medbringe rester af dyre-ekskrementer fra naturen til køkkengulvet. Er dette tilfældet, så kan der nemt overføres sygdomsfremkaldende bakterier til overfladen af gulvet og dermed kan disse hypotetisk overføres til din mad og til din mund.

.

Bøger.org

Klik og find dine nye bøger her >>.

.

C. Når vi snakker hygiejne, så er typen af rengøringsmiddel, rengøringsteknik samt de materialer, som anvendes til at rengøre med afgørende for, hvor rent der bliver, når der gøres rent. Har man en gammel ødelagt eller flosset gulvskrubbe, så vasker den ikke gulvet lige så godt, som en nyere gulvskrubbe. Anvendes der for lidt rengøringsmiddel i forhold til mængden af snavs, eller vaskes gulvet kun med én stor spand vand og sæbe, hvor der er brug for mindst to eller tre, så kan der være behov for at skifte sæbevandet undervejs for, at der er nok sæbe til at opløse al snavs og destruerer alle bakterier i et passende omfang, så der bliver ordentlig hygiejnisk rent.

D. Ved kontakt med gulvet er der også tale om en adhæsion mellem bakterier og mikroorganismer generelt fra gulvets overflade til maden. Denne kontakt sker øjeblikkeligt, men på baggrund af denne fysisk-kemiske kontakt, så er overfladestrukturen af hhv. gulv og mad afgørende for, hvor let bakterier og mikroorganismer overføres teknisk, hvilket studiet i artikel 2 viser meget tydeligt ovenfor.

E. Endelig er individet ~ mennesket også en faktor. Lider man af et svagt immunforsvar, så kan man være mere udsat for kontamination med patogene bakterier. Dvs. immunforsvaret reagerer ikke lige så effektivt og nedkæmper en eventuel kontamination med uønskede patogene bakterier eller mikroorganismer.

.

Bøger.org

Klik og find dine nye bøger her >>.

.

Hvorfor bliver jeg aldrig syg, når jeg bruger 5 sekunders reglen?

Sidst men ikke mindst, så er der sikkert mange der tænker, jamen hvorfor bliver jeg ikke syg af at spise mad direkte fra gulvet af?

Svaret afhænger af alle ovenstående variable, så du har måske bare har været heldig indtil nu. Din mad har måske ikke fået de “værste” og “de farligste bakterier” indenfor kategorien af “patogene bakterier og mikroorganismer” på sig i et tilpas stort og patogent antal, når du taber maden på gulvet og spiser den. Heldigt og ikke mindst dejligt, hvis dette er tilfældet. Men lad os alle holde en god fornuftig balanceret hygiejnisk standard i hjemmet, og lad os alle bruge vores sunde fornuft. På den måde kan vi bedst muligt minimerer alle risikofaktorer.

Lad dette være ordene og analysen i vores præsentation af 5 sekunders reglen.

.

Video

Se også denne video, der kigger på 5 sekunders reglen fra en fysisk og kemisk vinkel:

.

Kilder

Dawson, P.; Han,I.; Cox, M.; Black C. & Simmons L. (2006). Residence time and food contact time effects on transfer of Salmonella Typhimurium from tile, wood and carpettesting the five-second rule. Journal of Applied Microbiology 102 (2007) 945–953. Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.2006.03171.x/epdf

Hilton, A. C. (2014). Researchers prove the five seconds rule isreal. Aston University. Link: http://www.aston.ac.uk/news/releases/2014/march/five-second-food-rule-does-exist/

Miranda, R. C. & Schaffner, D. W. (2016). Longer Contact Times Increase Cross-Contamination of Enterobacter aerogenes from Surfaces to Food. Journal of Applied Environmental Microbiology 2016 Nov 1; 82(21): 6490–6496. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5066366/#

.