Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Fjern tjære – Rengøring og rensning af pletter med tjære

Fjern tjære kan være relevant, hvis man eksempelvis får tjære på tøjet. Det er ikke så sandsynligt, at man får tjære på møbler, gulvtæpper og tæpper. Vi har dog for en ordens skyld stadig skrevet en vejledning i denne guide til at opløse og fjerne pletter med tjære.

Hvad er tjære?

Tjære er et materiale, der kan bruges som bindingsmateriale i produktion af eksempelvis plastik, farvestoffer, isolationsmaterialer, lægemidler samt et væld af øvrige materialer. Det kan også findes i filtre i cigaretter. Tjære en mørk tyktflydende væske og farven er brunsort og/eller brunt. Tjære er et biprodukt efter produktion af forbrænding af træ, tobak, kul og anden biomasse.

Som suppement skriver mediet wikipedia (2020), at tjære ofte fejlagtigt bliver forbundet med asfalt. Det skyldes at tjære tidligere var det bindingsmateriale, man anvendte i asfalt. I dag er man gået over til et mere miljøvenligt alternativt som benævnes bitumen. I denne artikel, der rådgiver vi om at fjerne og opløse tjære. 

Vi gør opmærksom på at al håndtering af råd fra denne hjemmeside altid er på eget ansvar.

Fjern tjære fra tøj

Pletter med tjære fjernes og mindskes bedst på tøj med Rensebenzin. Klik og bestil rensebenzin her >>

Start indledningsvist med at dubbe pletterne med tjære forsigtigt med køkkenrulle. Skrab evt. så meget af pletterne med tjære af med et stykke træ eller en miljøvenlig fibersvamp.

Dernæst bør du påføre dig rengøringshandsker, da vi anvender rensebenzin til at fjerne pletterne med tjære.

Klik og køb rengøringshandsker her >>

Bemærk at rensebenzin kan ødelægge visse materialer, afprøv derfor altid rensebenzinen på et ubetydeligt sted inden den aktuelle pletfjerning påbegyndes. Som eksempelvis indersiden af stoffet nederst i et af hjørnerne for lige at afprøve om rensebenzin affarver stoffet.

Husk at anvende rengøringshandsker, når du anvender rensebenzin og åben et vindue og sørg for god udluftning.

Kom rensebenzin på en miljøvenlig klud eller svamp, luk emballagen og skrub på pletterne. Lad rensebenzin stå iblød i cirka 10 minutter. Skyl dernæst tøjet i rigelige mængder af koldt vand. Lad tøjet lufttørre udenfor og gentag iblødsætning og forbehandling af pletterne med tjære.

Når pletterne med tære er reduceret tilstrækkeligt, så kan du vaske tøjet “alene” i henhold til anvisningerne på tøjet. Dvs. anbefales der håndvask, så vask tøjet som du plejer i hånden. Anbefales der vask i vaskemaskine, så følg vaskeanvisningerne og vask tøjet “alene” i vaskemaskinen. Dette er vigtigt, bare så du ikke ved et uheld får overført rester af tjære til andet tøj i vaskemaskinen eller i din vaskebalje.

Vigtige forholdsregler ved anvendelse af rensebenzin

  • Rensebenzin er meget brandfarlig, læs altid vejledningen på emballagen inden anvendelse.
  • Bemærk at langvarig eller gentagen indånding af rensebenzin kan give skader på centralnervesystemet. Derfor anbefales udluftning når der arbejdes med rensebenzin og brug så lidt rensebenzin som muligt.
  • Der skal anvendes beskyttelseshandsker af nitrilgummi, når der arbejdes med rensebenzin.
  • Hvis der anvendes meget rensebenzin, skal det brugte rensebenzin opsamles i en lukket flaske. Opbevar det opsamlede rensebenzin mørkt og køligt samt utilgængeligt for børn. Aflever opløsningen på genbrugsstationen eller når der indsamles kemisk affald i lokalområdet.
  • Lad det anvendte køkkenrulle eller svamp o. lign. med rensebenzin ligge og dampe af et ventileret sted utilgængeligt for børn. Pak det i en lukket pose og medbring det på genbrugsstationen. Læs i øvrigt vejledningen på emballagen og spørg i butikken.

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

Fjern pletter med tjære på møbler, gulvtæpper og tæpper

Vi gør opmærksom på at al håndtering af råd fra denne hjemmeside altid er på eget ansvar.

Fjern tjære. Pletter med tjære fjernes fra møbler og gulvtæpper med rensebenzin. Klik og bestil rensebenzin her >>

Fjern først mest muligt af pletterne med tjære ved at duppe forsigtigt med køkkenrulle. Skrab så meget af tjæren af med et stykke træ eller en miljøvenlig klud eller svamp.

Husk at anvende rengøringshandsker, når du anvender rensebenzin og åben et vindue og sørg for god udluftning. Klik og køb rengøringshandsker her >>

Kom rensebenzin på pletterne med tjære, og lad det stå iblød i cirka 10 minutter. Dub rensebenzin af med små mængder koldt vand på en blød miljøvenlig svamp eller klud.

Pas på ikke at gennemvædde møblet, gulvtæppet eller tæppet for meget med vand. Møblet, gulvtæppet og tæppet kan i værste fald skimle, dvs. det angribes af mug og skimmelsvamp. Dette kan ske, hvis møblet eller tæppet bliver for vådt og ikke får lov til at tørre ordentligt.

Lad møblet, gulvtæppet og tæppet tørre grundigt. Dub dernæst rensebenzin af med lidt koldt vand på en blød miljøvenlig svamp eller klud.

Gentag behandlingen indtil pletterne er mindsket eller i bedste fald væk.

mold

Fjern skimmel og mug fra fliser, klinker, badeforhæng og kælder.

Klik og se den store guide >>

Vigtige forholdsregler ved anvendelse af rensebenzin

  • Rensebenzin er meget brandfarlig, læs altid vejledningen på emballagen inden anvendelse.
  • Bemærk at langvarig eller gentagen indånding af rensebenzin kan give skader på centralnervesystemet. Derfor anbefales udluftning når der arbejdes med rensebenzin og brug så lidt rensebenzin som muligt.
  • Der skal anvendes beskyttelseshandsker af nitrilgummi, når der arbejdes med rensebenzin.
  • Hvis der anvendes meget rensebenzin, skal det brugte rensebenzin opsamles i en lukket flaske. Opbevar det opsamlede rensebenzin mørkt og køligt samt utilgængeligt for børn. Aflever opløsningen på genbrugsstationen eller når der indsamles kemisk affald i lokalområdet.
  • Lad det anvendte køkkenrulle eller svamp o. lign. med rensebenzin ligge og dampe af et ventileret sted utilgængeligt for børn. Pak det i en lukket pose og medbring det på genbrugsstationen. Læs i øvrigt vejledningen på emballagen og spørg i butikken.

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

Klik, køb og se udvalget af klude, gulvklude og karklude >>

Kilder

Wikipedia (2020). Asfalt, link: https://da.wikipedia.org/wiki/Asfalt

FAQ – Fjern tjære og hvad er tjære?

👉 Hvad er tjære?

Tjære kan anvendes som bindingsmateriale (klistre), når der eksempelvis fremstilles isoleringsmaterialer, plastik, farvestoffer, isolationsmaterialer, lægemidler samt en lang række af øvrige materialer. Tjære er rent visuelt en mørk og tyktflydende væske. Farven af tjære er brunsort og/eller brunt. Tjære er et biprodukt efter forbrænding af træ, tobak, kul og anden biomasse.

👉 Hvordan fjernes pletter med tjære?

Pletter med tjære kan i mange tilfælde opløses med rensebenzin. Det er dog vigtigt, at materialet testes på steder, hvor det ikke kan ses, da rensebenzin i nogle tilfælde kan skade materialer som enkelte typer af stof. Dertil er det vigtigt, at anvende rengøringshandsker for at beskytte fingre og hænder.