Har du 59 sek? Se hvorfor du ALDRIG må overdosere din sæbe i din sæbeopløsning!!!!: KLIK og se med her (åbner i nyt vindue på YouTube) >>

Fjern fedt, olie, margarine, smør og friture

Fedt, olie, margarine, smør og friture – Brug opvaskemiddel eller rense benzin

Får du olie, smør, fedt, friture, margarine på tøjet under madlavning, spisning eller andet, så fortvivl ikke for pletter kan relativt nemt opløses igen. Pletter med fedt fra alle typer af produkter som smør, olie, friture, margarine o.lign., fjernes nemlig nemt fra de fleste produkter og materialer, læs med her.

Olie

Vi gør opmærksom på at al håndtering af råd fra denne hjemmeside altid er på eget ansvar.

.

TØJ

SmørPletter med fedt, olie og friture fjernes nemt fra tøj. Fugt tøjet helt igennem, sæt pletterne i blød i en lille smule koncentreret opvaskemiddel og fordel opvaskemidlet med en blød svamp og lad tøjet ligge i blød i 5-6 timer. Vær opmærksom på altid at afprøve pletbehandlingen indledningsvis på steder, hvor en eventuel affarvning af ikke farvestabilt stof kan afprøves.

Enkelte gange kan det være en fordel at iblødsætte og skylle op ad flere omgange før tøjet vaskes, hvis der er tale om store fedtpletter, oliepletter, margarinepletter, smørpletter o.lign. Skyl sæben af i koldt vand og vask tøjet efter anbefalingerne på vaskeanvisningerne. Gentag behandlingen indtil fedtpletterne er helt forsvundet.

Læs vores mange flere gode råd i vores rengøringsbog, der også behandler fødevarehygiejne, fjernelse af pletter, overfladebehandling af træværk, indholdsstoffer i dine rengøringsmidler og giver gode råd til opbevaring af dine fødevarer, så de holder sig bedst muligt og længst.

   Håndbog i praktisk hjælp E-Bog

Rengøringsbogen
Håndbog i praktisk hjælp

Rengøringsbogen
Håndbog i praktisk hjælp
eBOG (pdf)

.

Bøger.org anmelder bøger – Klik og læs vores seneste omtaler/anmeldelser >>
Bøger.org-logo
Klik og find din bestseller her >>

.

MØBLER OG GULVTÆPPER

NB: Læs sikkerhedsinstruktion nederst.

Pletter med margarine, friture, fedt, smør og olie fra fødevarer fjernes nemt fra møbler og gulvtæpper. Kom ca. ¼ til ½ dl.  opvaskemiddel i en plastikspand og tilsæt 1 liter varmt vand og pisk sæben med et piskeris, så det skummer meget. Tag en blød svamp og fordel og skrub al skummet fra sæbeopløsningen på pletterne. Lad det virke 10 minutter og dub sæben af med små mængder koldt vand på en blød svamp eller klud. Pas på ikke at gennemvædde møblet eller gulvtæppet. Lad det tørre og dub atter sæben af med lidt koldt vand på en blød svamp eller klud. Gentag behandlingen indtil pletterne er væk.

Hvis pletterne med fedt, olie, friture, margarine eller smør efter gentagen iblødsætning og vask ikke opløses godt nok med opvaskemiddel, så fortvivl ikke. Her får du endnu et fif til at opløse disse pletter på dit møbelbetræk og/eller dine gulvtæpper.

Fedtpletter med fedt, olie, friture, margarine og smør kan også fjernes nemt fra møbler og gulvtæpper med opløsningsmiddelet rense benzin. Sørg for at åbne induer og have god udluftning, når du anvender et opløsningsmiddel som rense benzin. Fjern først mest muligt af pletterne ved at duppe forsigtigt med køkkenrulle. Rense benzin kan ødelægge visse materialer, afprøv derfor altid rense benzin på et ubetydeligt sted inden den aktuelle pletfjerning påbegyndes. Kom rensebenzin på en klud eller svamp, luk emballagen og skrub på de fedtede pletterne. Lad det virke 10 minutter og dub rense benzin af med små mængder koldt vand på en blød svamp eller klud. Pas på ikke at gennemvædde møblet eller gulvtæppet. Lad det tørre og dub atter rense benzin af med lidt koldt vand på en blød svamp eller klud. Gentag behandlingen indtil pletterne er væk.


Køb Rense Benzin her >>

* Rense benzin er meget brandfarlig, læs altid vejledningen på emballagen inden anvendelse.

* Bemærk at langvarig eller gentagen indånding af rense benzin kan give skader på centralnervesystemet. Derfor anbefales udluftning når der arbejdes med rense benzin og brug så lidt rense benzin som muligt. Der skal anvendes beskyttelseshandsker af nitrilgummi, når der arbejdes med rense benzin.

* Hvis der anvendes meget rense benzin, skal det brugte rense benzin opsamles i en lukket flaske, som opbevares mørkt og køligt samt utilgængeligt for børn. Aflever opløsningen på genbrugsstationen eller når der indsamles kemisk affald i lokalområdet.

* Lad det anvendte køkkenrulle eller svamp o. lign. med rense benzin ligge og dampe af et ventileret sted utilgængeligt for børn og pak det i en lukket pose og medbring det på genbrugsstationen. Læs i øvrigt vejledningen på emballagen og spørg i butikken.

.

Klik og find dine bøger på Saxo.com >>

.

.