Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Hygiejne – Har du fuldstændig styr på hygiejne i sommerhuset?

Hygiejne i sommerhuset omfatter et væld af faktorer, og vi er glade for at kunne uddybe hygiejne lidt mere her. Hvordan er hygiejnen i et lejet sommerhus? Er udlejningssommerhuset klar til din og jeres dejlige ferie med benene oppe eller er sommerhuset klar til vinterens dvale fra besøgende og/eller periodiske besøg i sommerhuset. Uanset hvilken periode, der er tale om? Hvor mange mennesker, der besøger sommerhuset? Eller, hvor grundigt der gøres rent? Så har vi et lille løftet øjenbryn på hygiejne også, når vi er på ferie?

Michael René som hygiejneekspert i Tillykke Du er i live, DR3 okt 2014 (2)

Michael René hjælper DR Tv i programmet “Tillykke du er i live” med at beskrive risici med hygiejne rundt om i et lejet sommerhus. Han giver håndterbare simple løsninger til at justere og optimere en anelse på hygiejnen i sommerhuset uanset om det er dit eget eller et udlejningssommerhus. Ud over de nedenstående behandlede cases vil der altid være en risici for at opnå infektioner fra virus, andre mikroorganismer. Du kan også få forskellige uheldige bid og kontakt med naturen generelt. Kig med og få et indblik i god hygiejne i sommerhuset.

.

Vi gør opmærksom på at al håndtering af råd fra denne hjemmeside altid er på eget ansvar.

.

Hygiejne – 4 områder i sommerhuset

Hygiejne i sommerhuset er som bekendt et meget bredt begreb og kan ødelægges på mange måder, når vi kigger på hygiejniske problemstillinger, hvad enten det er et sommerhus, som du lejer eller ejer.

Vi afgrænser denne artikel til den konkrete opgave vi blev stillet, indenfor hygiejne, i samarbejde med DR Tv og de rammer, der var for programmet og udsendelsen “Tillykke du er i live” .

Konkret optog rengøringsekspert Michael René og Tv-holdet 4 konkrete cases, men det var ikke alle emner, der var plads til i udsendelsen indenfor hygiejne. Så nu får I vores manuskript, som vi behandlede hygiejnisk på vores optagelser med DR Tv i et lejet sommerhus i Gilleleje i Nordsjælland. Her gives en kort titeloversigt på de fire faglige områder, som vi behandler herunder: A. Hygiejne på din fjernbetjening, B. Legionella i din brusekabine, C. Skimmelsvamp på dit bruseforhæng og D. Hygiejne i dit køleskab samt brandfare i køleskabet.

Hygiejne i sommerhuset (2)

.

A. Hygiejne på din fjernbetjening

Som udgangspunkt kan du sidestille et lejet sommerhus med et hotelværelse, hvor der på fjernbetjeningen i de rum, er fundet alt lige  fra mad, MRSA bakterier, urin, fækalier, samt øvrige sekreter fra mennesker. Undersøgelsen foretaget af forskere på University of Houston konkluderede, at de genstande på hotelværelser med de højeste niveauer af bakterier, er dem, det er mest almindeligt at røre først ved ankomsten til et hotelværelse (Cleanremote.com, 2010). Sådanne poster omfatter TV-fjernbetjeningen, sengelampe og lyskontakt. Men der kunne også være tale om en mobiltelefon, en iPad og lign. produkter, som alle har fat i.

Optimering af hygiejnen på din fjernbetjening

Alt der kommer i kontakt med fjernbetjeningen, vil rent hygiejnisk være en del af overflademiljøet, hudceller, spyt, mad, rester fra ikke vaskede hænder og fingre, hvilket indebærer øvrige sekreter fra børn, dyr og voksne som undersøgelsen ovenfor også påpeger.

Det positive er at fjernbetjeningen er knastør og ikke er et vandigt medie. Eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier kan og vil nemlig formere sig hurtigere på våde medier, end du vil kunne nå at tømme frugt- eller slikskålen en hyggelig lørdag aften.

Løsning: oprethold en god hygiejne og aftør fjernbetjeningen med en klud vredet hårdt op i varmt sæbevand.

.

Klik og få et par gratis tilbud på en byggeopgave her >>

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

.

B. Legionella i din brusekabine.

Indledningsvis kan vi fortælle, at hvis du gerne vil læse mere faktuelt om Legionella, så har vi skrevet en artikel, som du kan læse her >>

Hvad er Legionella og hvilke symptomer kan der forekomme?

Legionella er en gramnegativ rodformet bakterie. Hvis man inficeres med Legionella vil det typisk give anledning til symptomer som høj feber, hovedpine og muskelsmerter som en influenza. I nogle tilfælde ses opkast/diarré, som medfører tør hoste ofte med brystsmerter. I værste fald kan man opnå en lungebetændelse.

Anslagsraten er lav, idet kun få af de personer, mindre end 5%, som udsættes for smitten, som bliver syge af det. De der rammes af sygdom er hyppigst ældre og/eller personer med et svækket immunforsvar. Dertil er det oftere mænd, der rammes med Legionellainfektioner end kvinder. Dødeligheden er 15 % ved infektioner med Legionella på hospitaler (SSI, 2015).

Kan der opnås smitte med legionærsyge gennem brusevandet?

God hygiejne i sommerhuset er særligt vigtigt og her kan Legionellabakterier blive et stort problem. Legionellabakterier lever eks. i stillestående vandreservoir såsom vandrør eller i varmtvandsbeholderen, hvor vandet ikke har været varmet op til over 50 grader celsius af den ene eller den anden årsag, når det er tilfældet, så kan Legionellabakterier opformere sig.

Legionella spredes naturligt i væskepartikler (aerosoler), når man bader. Så indånder man disse eventuelt forekommende Legionellabakterier i lungerne. I værste fald, så inficeres man og bliver syg af det.

Løsning: oprethold en god hygiejne og vær på den sikre side, hvis varmtvandsbeholderen var for kold da I ankom. Lad vandet løbet lidt tid fra bruseren, både det varme og det kolde vand. Skyl eventuelle bruserhoveder over med lidt kogende vand. Dertil sørg altid for at tænde vandet i varmtvandskedlen op, når I ankommer, hvis den ikke allerede er tændt. Hvis varmtvandskedlen allerede er tændt og vandet allerede er over 50 grader celsius, så burde ikke være nogen risiko for Legionella.

Som udlejer eller indehaver af et sommerhus kan man forebygge disse hypotetiske risici for Legionellainfektioner ved at sørge for at at isolere varmtvandsrør. På den måde flyttes varme ikke fra det varme rør til de kolde og omvendt.

Legionella formerer sig nemlig optimalt i stillestående vand med temperaturer mellem 25 til 45 grader celsius (SSI, 2015).

Klik, køb og læs mere om hånddesinfektionsmiddel >>

Hvor mange mennesker er døde af Legionærsyge?

Flere er registreret herhjemme fordi vi er gode til at få patienter undersøgt for denne bakterie. Risicien antages dog at være højere i sydeuropa og i usa pga. varmere temperaturer.

En sammentælling af tal fra SSI foretaget af Tekniq.dk illustrerer at der forekom 75 dødsfald i perioden fra 2008 til 2012. Til sammenligning var der 89 dødsfald i perioden fra 2003 til 2007 (Tekniq.dk, 2014). Denne kilde er dog ikke tilgængelig i dag i pressemeddelelserne hos Tekniq.dk. I henhold til SSI (2015), så er dødeligheden af hospitalsinfektioner med Legionella 15 %, så denne bakterie er som nævnt tidligere ikke ufarlig, og derfor bør vi være naturligt varsomme.

.

Klik og få et par gratis tilbud på en byggeopgave her >>

.
.

C. Skimmelsvamp på dit bruseforhæng.

Skimmelsvampe er i daglig tale det samme som mug. Vi har skrevet lidt faktuelt baggrund om den eukaryotiske skimmelsvamp. Læs mere faktuelt om skimmelsvampe (mug) i vores artikel her >>

Skimmelsvamp – Hvor farligt er det?

Skimmelsvampe eller rettere visse skimmelsvampes produktion af toksiner (giftstoffer) kan ved indtag (indånding, mad) i værste fald medfører det, det som vi kan betegne som en langsom farlighed. Dette er ikke uvæsentligt for der er et par slemme skimmelsvampe (mugtyper) imellem.

Symptomer

Ved ophold i vandskadede og fugtramte boliger kan der optræde irritation af luftvejene, hovedpine og uoplagthed, forværring af astma, hovedpine, mm. Skimmel kan, dog i sjældne tilfælde, gøre dig rigtig, rigtig syg.

Strachybotrys og Phoma er skimmelsvampe, der vokser naturligt i fuger samt på forhæng og fliser og giver anledning til sorte og mørkebrune plamager i badeværelset.

Strachybotrys chartarum er en sort badeværelsessvamp, hvor der ikke er ikke set sygdomstilfælde. Modsat producerer Strachybotrys Atra mycotoxiner, der kan medfører vejrtrækningsproblemer, hovedpine, hoste, hukommelsestab, sygdom, væske og kløe I øjnene, astma, bronchitis og I værste fald blødninger i luftrøret, hvilket kan have dødelig udgang.

Det er ofte folk med nedsat immunsystem (ældre, syge), som rammes hårdest. Det er umuligt at gennemskue om det er en skadelig skimmelsvamp, der vokser. Derfor må vi behandle alle skimmelsvampe som ”fjender”.

Løsning: oprethold altid en god hygiejne. Skulle det ske, at du har fået vækst af skimmelsvamp i dit eget badeværelse eller det badeværelse der er i dit lejet sommerhus eller andre steder. Så vask badeværelset ned med rodalon. Brug handsker, når du anvender rodalon og sørg for at have udsugningen kørende. Åben gerne vinduet for at få lidt frisk luft ind i badeværelset.

#1 Læs vores uddybende artikel om rengøring af fliser og klinker i badeværelset >>

#2 Læs vores uddybende artikel om rengøring af badeforhæng >>

.

Klik og få et par gratis tilbud på en byggeopgave her >>

.

D. Hygiejne i dit køleskab | Samt brandfare i køleskabet.

DR’s journalister researchede på temperaturer i køleskabe i forbindelse med vores forberedelser til dette program. De fandt frem til at temperaturer i gamle køleskabe, der jo typisk er proppet i sommerhuset, generelt viser sig at være varmere end anbefalet (DR, 2014). Hvilken betydning har dette for madens hygiejniske kvalitet? Klik og køb hånddesinfektionsmiddel her >>

Er køleskabet for varmt?

God hygiejne i sommerhuset starter i køleskabet. Når maden er varmere end 5 grader, øges formeringshastigheden for mange mikroorganismer både de ufarlige men også de sygdomsfremkaldende af slagsen. Samlet medfører denne øget formeringshastighed, at der hygiejnemæssigt forekommer en hypotetisk større risici for at alle de bakterier, der evner at vækste ved lave temperaturer øges i antal. Herunder eventuelt forekommende patogene mikroorganismer, som Listeria monocytogenes og øvrige mikroorganismer specielt i særligt følsomme fødevarer, hvor holdbarheden er mærket med sidste anvendelsesdato som eksempelvis fersk kød.

Bakterier som campylobacter, der forekommer i fersk kød som eks. svine- og oksekød vækster typisk ikke i korrekt nedkølede ferske varer. Men hvis temperaturen øges fejlagtigt i køleskabet så bedres forholdene for at disse mikroorganismer. Dermed kan campylobacter vækste i antal som funktion af temperaturen. Dermed opstår, der en risici for, at de kan formere sig og udgøre en sundhedsmæssig risiko, hvis ikke kødet opvarmes efter anbefalingerne inden servering. Se hygiejneråd til produktion af fødevarer i vores rengørings- og hygiejnebog “Håndbog i praktisk hjælp” >>

.
.
Læs flere uddybende og gode råd i vores rengøringsbog:

Håndbog i praktisk hjælp >>

.
.

.

Løsning: oprethold en god hygiejne og vask altid fingre før, under og efter du laver mad. Dæk maden godt til i køleskabet, sørg for at holde dit køleskab eller det køleskab du besøger i det lejede sommerhus rent. På den måde undgår du, at forværre risicien for kontamination med eventuelle patogene bakterier. Hold rent og vask gerne en hylde i køleskabet fra tid til anden. Overfyld ikke skabet unødvendigt. Oprethold den korrekte temperatur i køleskabet, så du minimere risikoen for kontamination. Sidst men ikke mindst, så overhold de anbefalede hygiejneråd, læs rådene her >>

.

Risiko for brand i køleskabet

DR’s journalister (DR, 2014) lavede research for os frem mod vores Tv-optagelser på, hvad risikoen var for en hypotetisk brand i køleskabet. Konklusionen var, at gamle møre køleskabe i sommerhuse indebærer en lille hypotetisk risici for branduheld, men når der forekommer en risici, omend den er hypotetisk, så kan der i værste fald forekomme brand i det gamle køleskab.

Samlet er der, jf. journalisternes research (DR, 2014), en lille risiko for etablering af brand fra bagvæggen på køleskabet, hvis køleskabet står for tæt på væggen. Køleskabet i sommerhuset er ofte ikke et af de nyeste af slagsen. Derfor kan der være gamle ledninger, som i meget støvede omgivelser i værste fald kan bidrage til en overophedning og selvantænde.

“Det skal understreges, at der altid anvendes brandhæmmere og køleskabe designes som udgangspunkt med brandhæmmende egenskaber”. Men disse systemer kan i værste fald hypotetisk ældes, og så bør man slukke og udskifte det gamle køleskab og/eller optimere forholdene omkring køleskabet. Løsningen afhænger af den aktuelle situation og det er svært, om ikke umuligt, at generalisere. Det vil vi overlade til de eksperter indenfor risikoanalyse af elektroniske apparater.

DR (2014) nåede frem til at, store mængder støv bag det gamle møre køleskab i sommerhuset, der står for tæt på væggen. I værste fald kan medføre en overophedning af varmelegemet og/eller plastik, der videre kan medføre en hypotetisk afdampning af naturligt producerede gasarter ved opvarmning. Disse kan i værste fald hypotetisk selvantænde, hvis de brandhæmmende funktioner ikke virker tilstrækkeligt i køleskabet. Derved øges risici for selvantændelse af det gamle køleskab.

Løsning: Løsningen afhænger af den aktuelle situation og det er svært, om ikke umuligt, at generalisere. Det vil vi overlade til de eksperter indenfor risikoanalyse af elektroniske apparater. Men her er vores umiddelbare gode råd til at mindske risici for brand.

Støvsug bagvæggen på køleskabet og sørg for at køleskabet står med god afstand til væggen, så temperaturen ikke stiger på bagvæggen af køleskabet tæt op ad væggen i køkkenet.

Nu skriver vi om lejede sommerhuse, men skulle du læse denne artikel og selv er indehaver af et sommerhus med et tudse gammelt køleskab. Så kan du både spare strøm og derved minimere udgiften til drift af køleskab, ved at skifte til et energimærket elspare-køleskab, der energimæssigt er bedre klassificeret end det gamle køleskab rent energimæssigt.

Dertil kan du mindske risikoen for brand ved at udskifte dit gamle køleskab. At netop et nyt køleskab skulle mindske risicien for brand sammenlignet med det tudse gamle møre køleskab er naturligvis producentens ansvar alene indenfor garantien af det nyindkøbte køleskab. Det nye køleskab virker jo kun forudsat, at der ikke fejlagtigt forekommer en elektronisk fejl eller øvrige fejl, der medfører at det nyindkøbte køleskab fejlagtigt selvantænder.

Klik og køb hånddesinfektionsmiddel her >>

NB: Vi må understrege, at vi godt ved at der findes køleskabe i DK, som sikkert har kørt for fuld tryk i mange årtier uden, at der er sket noget, men dette afsnit er en præcisering af risicien for brand.

.

Klik og se et udvalg af nye køleskabe her >> 

Klik og se et udvalg af nye køleskabe her >> 

.

.

Litteratur

Cleanremote.com 2010. Universal Tv remotes [Citeret efterår 2010]. Link: http://www.cleanremote.com/index_media.php

DR, 2014. Redaktionen og journalisterne bag ved “Tillykke du er i live” afsnit 1. Link: http://michaelrene.com/dr3-tillykke-du-er-i-live-legionella-og-hygiejne-i-sommerhuset/

SSI, 2015. Legionærsygdom [Citeret aug. 2015]. Link: http://www.ssi.dk/service/sygdomsleksikon/l/legionaersygdom.aspx

Tekniq.dk, 2014. Legionella [Citeret jan. 2014]. Link: http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Pressemeddelelser/2014/januar/legionella.aspx

Klik herunder og se 10 gode råd om god køkkenhygiejne:

Klik og abonner på vores Youtubekanal >>

Hygiejne af mobiltelefoner

Har mænd en dårligere mobilhygiejne end kvinder? Og er mobiltelefoner med smadrede glas mere uhygiejniske end mobil med hele glas?

Klik og se resultatet af vores undersøgelse og statistiske analyser af mobilhygiejnen >>

Hygiejne: Er husmoderen død?

Er husmoderen død? Eller lever hun i bedste velgående i DK og gør rent mellem 3 til 16 timer?

Klik og se resultatet af vores undersøgelse og statistiske analyser >>

Hygiejne af korte og lange negle

Vi har testet hygiejne af hhv. fingre med korte og lange negle. Hvor slemt er det egentlig hygiejnisk, når man har lange negle rent mikrobiologisk?

Klik og læs resultatet af vores hygiejniske test her >>

FAQ: Hvordan får man styr på en god hygiejne i sommerhuset?

👉 Hvordan får man styr på hygiejnen i sommerhuset?

Start med disse 4 oversete områder til en god hygiejne i sommerhuset: 1. Oprethold en god hygiejne på alle håndholdte enheder som mobil, fjernbetjening m.fl. 2. Varmtvandsbeholderen skal varmes godt igennem så alle Legionellabakterier dræbes, 3. Fjern skimmelsvamp på badeværelset og 4. Sørg for god hygiejne i køleskabet, støv af udenpå og giv skabet luft.

👉 Hvordan får man god hygiejne ved ankomst i sommerhuset?

For at opretholde en god hygiejne i sommerhuset, så sæt tid af til følgende trin: 1. Start med en grundig rengøring af dit sommerhus, når I ankommer. 2. Hold jord og tilhørende jordbakterier udenfor i haven, hvor de hører til. 3. Tjek varmtvandsbeholderen og lad vandet løbe lidt tid fra bruseren, både det varme og det kolde vand. Skyl gerne evt. bruserhoveder over med kogende vand. Tænd vandet i varmtvandskedlen, når I ankommer, så vandet kommer op over de 50 grader celsius.