Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

ATP-målinger og hygiejne på mobiltelefoner af hygiejneekspert Michael René

Historien om din mobiltelefons hygiejniske status er meget efterspurgt. På den baggrund har vi fået lov til at præsentere alle rådata til vores læsere. Her får I resultaterne på hygiejneekspert Michael René og hans ATP-målinger på mobiltelefoner. Herunder præsenterer vi et sammendrag af de statistiske resultater. Bemærk at, hvis du arbejder som journalist, så vær sød at ring til os og lad os tage en snak om indholdet – på forhånd tak og god læselyst.

  mobiltelefon

Teknisk baggrundsinformation: Hygiejneekspert Michael René målte 102 mobiltelefoner. Konkret var disse mobiltelefoner eget af hhv. 62 kvinder og 40 mænd. Resultatet af de 102 målinger viste en gennemsnitlig RLU-værdi på 389. Dertil havde mænd et gennemsnit på 437 RLU, mens kvinder havde et gennemsnit på 357 RLU. Rent hygiejnemæssigt skal der ved RLU-værdier større end 300 kan der optimeres på den hygiejniske og rengøringsmæssige standard. Og ja man kan godt rengøre sin mobil, iPad, tastatur, fjernbetjening o.lign. forholdsvist nemt, se rengøringsguiden nederst.

..ATP-tal-mobiler

Figur 1. Sammendrag af resultaterne for ATP-målinger på 102 mobiltelefoner. Figur og databehandling af lektor og hygiejneekspert Michael René – Copyright © 2015.

.

Bøger.org

Klik og find dine nye bøger og bestsellere her >>

.

Ødelagte, smadrede & ridsede glas på mobiltelefoners ATP-tal

Smadrede, ridsede mobiltelefonglas havde gennemsnitligt 1795 RLU pr. mobiltelefon, mens ikke smadrede mobiltelefoner landte på et gennemsnit på 283 RLU pr. mobiltelefon. Yderligere statistiske analyser af data viser, at ridsede og smadrede mobilglas havde et signifikant (P = 6,8 * 10-8, jf. figur 2) højere indhold af organisk materiale og dermed en ringere hygiejne (måles i denne test som RLU), sammenlignet med ikke ridsede og/eller smadrede mobiler jf. figur 1, se rengøringsguiden af mobil, iPad, tastatur, fjernbetjening o.lign. nederst.

ATP-P-værdi-for-smadrede-mobiler

Figur 2. Statistiske analyser af hvorvidt ATP-tallet er signifikant højere for ridsede/smadrede mobiltelefon glas (X) end ikke ridsede/smadrede mobiltelefonglas (y). Figur og databehandling af lektor og hygiejneekspert Michael René – Copyright © 2015.

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

Har kvindernes mobiltelefoner en tendens til et højere indhold af ATP?

Hygiejneekspert Michael René har lavet de statistiske analyser, som viser en meget svag tendens i retning af, at mænd har et højere indhold af organisk materiale på mobiltelefonen sammenlignet med indholdet på kvindernes mobiltelefoner og dermed en tendens til dårligere hygiejne (P = 29,3, jf. figur 3). Der kan dog ikke på baggrund af undersøgelsen føres et signifikant statistisk bevis for, at mænd har signifikant mere urene mobiltelefoner (målt som RLU ~ ATP) sammenlignet med kvindernes mobiltelefoner. På baggrund af nedenstående beregninger, så kan nulhypotesen ikke afvises (NS), og modhypotesen kan derfor ikke accepteres statistisk, se rengøringsguiden af mobil, iPad, tastatur, fjernbetjening o.lign. nederst.

ATP-P-værdi-for-køn

Figur 3. Statistisk analyse af om ATP-tallet er højere på mænds mobiltelefoner (X) end kvinder mobiltelefoner (y). Figur og databehandling af lektor og hygiejneekspert Michael René – Copyright © 2015.

Metode – ATP, RLU, baggrund og teknisk info om testen

Mængden af Adenosin Triphosphate (ATP) registreres i denne analyse som en RLU-værdi. RLU-værdien korrelerer med niveauet af ATP. Adenosin Triphosphate (ATP) er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler. ATP virker som energitransportør i metaboliske processer og er naturligt til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel m.v. ATP samt RLU-tallet er en god indikator for om en overflade er beskidt eller ren. Ved RLU-værdier mindre end og lig med 300 anses hygiejnen for at være tilfredsstillende rent hygiejnemæssigt. Ved RLU-værdier større end 300 kan der optimeres på den hygiejniske og rengøringsmæssige standard.

Data er indsamlet og regnet igennem statistisk af lektor Michael René.

RLU-tallene er målt på et apparat af fabrikatet SystemSURE Plus udlånt af Food Diagnostics fra Grenå.

RLU = Relative Light Units.
ATP = Adenosin Triphosphate.

ATP målerapparat: SystemSure Plus
ATP målepinde til overflademåling: UltraSnap

 

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

Demografi for de medvirkende i undersøgelsen

RLU-værdier er indsamlet på mobiltelefonglas blandt 102 borgere i København K, uge 40 tilbage i 2012. Samlet er der testet 60 mobiltelefoner fra 60 kvinder og 42 mobiltelefoner fra 42 mænd.

Samtlige 102 borgeres mobiltelefoner er testet på to skoler i København K., samt suppleret med tilfældige forbipasserende borgere på Kultorvet ligeledes i København K.

Hygiejneekspert Michael René har foretaget disse målinger.

Der er undersøgt mobiltelefoner fra hhv. borgere, besøgende, studerende og undervisere på hhv. Niels Brock, Professionshøjskolen Metropol, Købehavns Professionshøjskole samt på selve Kultorvet i København K.

Aldersfordeling for alle de deltagende 102 testpersoner er angivet i figur 4.

Demografi-ATP-målinger

Figur 4. Aldersfordeling af alle 102 testpersoner i stikprøvemålingerne af RLU/ATP-tal på mobiltelefoner. Figur og databehandling af lektor og hygiejneekspert Michael René – Copyright © 2015.

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

 

VIDEO: Rengøring af smartphone, mobiltelefon, iPad, fjernbetjening, tastatur o.lign.

Denne video præsenterer, hvordan du nemt rengører dit smartphonecover og mobiltelefoncover samt din mobil udenpå. Klik og se de gode råd: 

Rengøring af dit smartphonecover og mobiltelefoncover kan klares i få, men væsentlige trin. 1. Start med at tage coveret af telefonen og læg din telefon langt væk fra stedet, hvor rengøringen skal påbegyndes. Bare så du undgår, at telefonen bliver unødigt våd. 2. Find en blød klud, svamp eller børste frem til rengøringen og placer mobilcoveret i køkkenvasken. 3. Hæld en dråbe opvaskesæbe på coveret, tænd for det lune vand (ikke for varmt, men lunt). Vask coveret forsigtigt i sæbevandet med en “blød” svamp, børste eller klud. Arbejd nænsomt for ikke at ridse, ødelægge eller strække plastikken unødigt. 4. Afslyl mobilcoveret i koldt vand. 5. Aftør med et rent og tørt viskestykke. 6. Lad det lufttørre i god tid, så mobilcoveret er helt tørt. Overvej deslige om mobiltelefonen skal renses med nedenstående “Metode 1”, mens coveret tørrer.

Rengøring af smartphone, mobiltelefon, iPad, fjernbetjening, tastatur o.lign.

Metode 1. Køb en æske med brillerens, tag en brillerenseserviet ud af etuiet og aftør glasset på din mobiltelefon (smartphone uden knapper), iPad, fjernbetjening, tastatur o.lign. med en brillerenseserviet. Pas dog på ikke at vride og dryppe rensevæske ned i eksempelvis dit tastatur, hvis du også vasker et keyboard – dette kan nemlig skade elektronikkem, men arbejd forsigtigt og nøjsommeligt fremad. Lad dit mobiltelefoncover tørrer grundigt inden det påsættes efter endt rensning af ydersiden af din smartphone.

Metode 2. Rengøring af mobiltelefon, iPad, fjernbetjening, tastatur o.lign. kan klares på flere måder, men den billigste er nok denne her. Lav dernæst en stor spand varmt vand og hæld et par dråber opvaskemiddel ned i spanden. Dyp en ren klud et par gange og vrid kluden vildt hårdt op. Det er så vigtigt at den ikke drypper for så ødelægger du mobil, tastatur, iPad, smartphone og alt andet elektronik. Vask og aftør din mobiltelefon, iPad, fjernbetjening, tastatur o.lign. med den hårdt opvredet klud. Tør overfladen efter med et rent viskestykke og lad ydersiden tørrer meget grundigt. 

Hygiejne: Er husmoderen død?

Er husmoderen død? Eller lever hun i bedste velgående i DK og gør rent mellem 3 til 16 timer?

Klik og se resultatet af vores undersøgelse og statistiske analyser >>

Hygiejne i sommerhuset

Vi har væres ude sammen med Danmarks Radio og har analyseret forskellige hygiejniske problemstillinger i et sommerhus. Klik og læs et review af vores arbejde >>

Hygiejne af korte og lange negle

Vi har testet hygiejne af hhv. fingre med korte og lange negle, hvor slemt er det egentlig hygiejnisk, når man har lange negle rent mikrobiologisk?

Klik og læs resultatet af vores hygiejniske test her >>

FAQ: Hvor hygiejniske er mobiltelefoner?

👉 Har mænd dårligere mobilhygiejne end kvinder?

Vi har testet mobilhygiejnen i en ATP-test af mobiltelefoner hos hhv. 62 kvinder og 40 mænd. Rent statistisk er der ikke signifikant bevis for, at mænd har en dårligere mobilhygiejne end kvinder (P=0,293). Mændene havde et gennemsnitligt ATP/RLU-tal på 437,3, mens kvinder havde et tal på 357,3.

👉 Er mobilhygiejnen på mobiltelefoner med smadrede glas værst?

Vi har testet mobilhygiejnen på mobiler med smadrede glas vs. dem uden smadrede glas i en ATP-test? Resultatet viser et ATP/RLU-tal på 1795 i de mobiler med smadrede glas, hvilket var statistisk signifikant højere (6,8*10^-8) end ATP/RLU-tal på 282,6 på de mobiler uden smadrede glas. Så mobiler med smadrede glas har den værste hygiejne.

👉 Rengøring af smartphonecover og mobiltelefoncover

Rengøring af dit smartphonecover og mobiltelefoncover kan klares i få trin. 1. Fjern coveret fra telefonen og læg din telefon langt væk. 2. Find en blød klud eller svamp frem og placer mobilcoveret i køkkenvasken. 3. Hæld en dråbe opvaskesæbe på coveret, tænd for det lune vand og vask coveret forsigtigt i sæbevandet med en “blød” svamp eller børste. Arbejd nænsomt for ikke at ridse eller strække plastikken unødigt. 4. Afslyl mobilcoveret i koldt vand. 5. Aftør med et rent og tørt viskestykke. 6. Lad det lufttørre grundigt.