Har du haft en vandskade, og har du fået skimmelsvamp i hjemmet? Klik og se, hvordan du håndtere angreb af skimmelsvamp (mug) i hjemmet >>

Hygiejne og stalddørssalg af kalkun, and og andre fjerkræ

God hygiejne bør være i fokus, når der etableres stalddørssalg, men også når der her i juletiden og/eller frem mod påske købes ekstra varer til de store højtider i hhv. julen og i påsken, men hvordan er reglerne egentlig på dette område? Og hvem har ansvar for at hygiejnen er i orden, når der indkøbes fjerkræ og opdrættet fjervildt som ænder, gæs, kylling, kalkun, høns, fasan og agerhøns?

kalkun

Definition af stalddørssalg af kalkun, and til eks. jul og påske

Et såkaldt stalddørssalg er et salg, hvor en landmand, biavler, fisker, jæger eller dambruger sælger sine uforarbejdede varer som grøntsager, fisk, honning, mælk, æg, kalkun, and, kylling,  mm. Der er dog ikke tale om et stalddørssalg, hvis der sælges fra en gårdbutik og gårdbutikker skal registreres hos fødevarestyrelsen ligesom øvrige butikker i detailhandlen (FVST, 2015b).

Alle animalske produkter som kød, mælk, æg skal eks. registreres som stalddørssalg hos fødevarestyrelsen, mens grøntsager kan sælges uden registrering. Produkterne må dog ikke forarbejdes og omsætningen skal holdes under 50.000 kr (FVST, 2015a).

Det er dog undtagelsesvis muligt at sælge mindre mængder saft, marmelade og syltetøj forarbejdet og produceret af varer fra din egen have. I dette tilfælde er der ikke tale om stalddørssalg, men det går under kategorien som en gårdbutik, men dog under bagatelgrænsen, så det ikke behøves at være registreret som en gårdbutik, så længe du ikke omsætter for mere end 50.000 kr., som er grænsen for, hvornår der skal indberettes moms (FVST, 2015a).

Bøger.org-logoKlik og find din bestseller her >>

.

Rammerne for stalddørssalg af kalkun, and og andre fjerkræ?

Sælges der fjerkræ direkte fra stalddøren, så må der ikke sælges mere end 500 stk. årligt og salget skal registreres hos fødevarestyrelsen (FVST, 2015a).

Kigger vi på fjerkræ, som må man godt sælge fjervildt som høns, ænder, gæs, kyllinger, kalkuner og opdrættet fjervildt som agerhøns og fasaner (FVST, 2015a).

Slagtning, plukning og salg skal ske, der hvor opdræt af dyrene foregår eks. på bondegården. Dertil må dyrene ikke åbnes og renses. Derfor skal os, der køber disse dyr selv skære dyrene op og fjerne indvolde og alt indmad. Dog må alle disse fugle, som er nævnt her godt sælges plukket for fjer. På den måde bliver det lidt nemmere for os, der køber disse dyr til jul, påske eller en anden højtid (FVST, 2015a).

Hvem er ansvarlig for god hygiejne ved stalddørssalg af kalkun og and?

Den sælger disse dyr og/eller fødevarer er selv ansvarlig for at reglerne om god hygiejne er i orden. Fødevarer der sælges ved stalddørssalg må ikke være forurenet. Fødevarer der sælges ved stalddørssalg må heller ikke være kontamineret med skadelige partikler eller mikroorganismer (FVST, 2015a). De må heller ikke på anden vis være “uegnet til menneskeføde“, som bekendtgørelsen om fødevarehygiejne BEK nr 788 af 24/07/2008 kap. 2. §4, beskriver det (Retsinformation, 2008).

Samlet skal fødevarer, der sælges altid være hygiejnisk forsvarlige. Dyrene og andre varer, som sælges som stalddørssalg skal også opbevares køligt ved den optimale temperatur. Dertil skal fødevarer, der sælges ved stalddyrssalg opbevares rent. De må ikke opmagasineres for længe , da der kan være en risiko for kontakt med fluer, insekter mm. på fødevarerne. Ved kontakt md fluer o.lign er der nemlig en risiko for at disse fødevarer forurenes yderligere (FVST, 2015a).

.

.

Læs om god hygiejne, rengøringsråd og behandling af pletter i vores rengøringsbog: Håndbog i praktisk hjælp >>

Håndbog i praktisk hjælp af rengøringsekspert Michael René

En bog om god hygiejne, fødevarekvalitet med masser af rengørings- og pletfjerningsråd til hjemmet.

Du får 57 rengøringsguides til lokationer i hjemmet, samt 47 pletfjerningsguides. Klik, køb og læs mere >>

.

.

Håndbog i praktisk hjælp E-BogE-bogen af “Håndbog i praktisk hjælp” af rengøringsekspert Michael René

Samme bog som ovenstående bare leveret direkte i din indbakke som en elektronisk bog.

Klik, køb og læs mere >>

.

.

.

Gode råd til dig, der køber ænder og kalkun mm. til jul og påske ved stalddøren

Køber du ænder, gæs eller kalkun o.lign. dyr ved stalddøren, så er der en række gode råd for at sikre den bedste hygiejne.

1. Transport: Transporter de nyindkøbte dyr hurtigt hjem og opbevar dem hygiejnisk forsvarligt helst i en helt ren og afkølet køleboks.

2. Ankomst: Køl fødevarerne ned med det samme du kommer hjem, så du undgår unødig mikrobiel vækst og optimal hygiejne.

3. Tilberedning del 1: Inden dyret skal tilberedes er det vigtigt, at du opretholder en god håndhygiejne og en god køkkenhygiejne i dit køkken for at minimere overførsel af evt. patogene bakterier fra indkøb og kontakt med de døde dyr på gården og hjem til din bolig og dit køkken. Sørg for at køkkenbordet, skærebrætter, hænder, underarme mm. er vasket og rengjort inden tilberedning af dyret eller dyrene. God hygiejne i køkkenet er klart at anbefale.

4. Tilberedning del 2: Når dyret skal parteres og tilberedes, så sørg for at få skåret dyret op forsigtigt og få fjernet alle indvolde herunder også tarmen uden at indholdet i tarmen og indvoldene spredes ud i resten af dyret. Specielt er det vigtigt at tarmindholdet forbliver i tarmen og destrueres, da tarmen naturligt indeholder et væld af uønskede patogene bakterier som salmonella og E-coli. Dertil indeholder fjerkræ også campylobacterbakterier, som ligeledes er patogene. Hygiejne ved partering er væsentlig for den samlede mikrobielle risici. Læs mere om Salmonella, E-coli og Campylobacter her >>

5. Tilberedning del 3: Varmebehandle kødet til en centrumtemperatur på 75 grader celsius. Det skal dog siges, at fjerkræ godt kan varmebehandles til en lavere temperatur målt som centrumtemperaturen i kødet indeni ovnen, når bare anden eller kalkunen tages ud af ovnen og får lov til at stå og hvile tildækket.

Når anden eller kalkunen hviler, så bør du kontrollere at kødets centrumtemperatur, når op på de 75 grader celsius. Så er sandsynligheden for at evt. patogene mikroorganismer har overlevet tilberedningen mindsket. Men pas på ikke at spolere kødet og gennemvarme kødet for meget over de 75 grader, for så bliver kødet virkelig tørt og kedeligt. Hygiejne er vigtigt, men pas på ikke at ødelægge kødet.

6. Servering: Når dyret eller dyrene er klar til servering, så husk at oprethold en optimal hygiejne og vask hænder, arme og underarme inden du får kontakt med det tilberedte kød i ovnen. Så burde al hygiejne være optimeret – Bon apetit.

Klik og køb hånddesinfektionsmiddel her >>

,

10-4 logo

Klik og find værktøj, udstyr og byggevarer hos 10-4 >>

.

De 10 gode råd om god køkkenhygiejne

Se denne video, der sammenfatter 10 af de væsentligste hygiejneråd til opretholdelse af en god køkkenhygiejne:

Klik og abonner på vores Youtubekanal >>

Kilder

FVST (2015a). Stalddørssalg. [Citeret d. 26. okt. 2015]. Link: “foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stalddoerssalg.aspx”.
Denne hjemmeside virker ikke mere, men info er pt. flyttet til denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stalddoerssalg-og-levering-til-lokale-butikker-og-restauranter.aspx

FVST (2015b). Autorisationsvejledningen. [Citeret d. 26. okt. 2015]. Link: http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Documents/Autorisationsvejl_nr_9007_2015-01-09.pdf

Retsinformation (2008). BEK nr 788 af 24/07/2008

FAQ: Hvad er standdyrssalg?

👉 Hvad er stalddyrssalg?

Et såkaldt stalddørssalg er et salg, hvor en landmand, biavler, fisker, jæger eller dambruger sælger sine uforarbejdede varer som grøntsager, fisk, honning, mælk, æg, kalkun, and, kylling,  mm. Der er dog ikke tale om et stalddørssalg, hvis der sælges fra en gårdbutik og gårdbutikker skal registreres hos fødevarestyrelsen ligesom øvrige butikker i detailhandlen