Statistik: En- og to-sidet hypoteser

Kontinuerte rådata ønskes af og til testet statistisk og dette kan eksempelvis gøres i enten en “En-sidet hypotesetest” eller en “To-sidet hypotesetest“, hvor der eksempelvis kan spørges til om et gennemsnit er større eller mindre end et andet gennemsnit i en en-sidet hypotesetest. Alternativt kan det vælges at opstille en to-sidet hypotesetest og undersøge om en middelværdi er lig med en anden middelværdi.

Der kan testes både middelværdier, standardafvigelser, andele, intensiteter, m.fl. i hhv. en- og to-sidet hypotesetest.
En- og tosidet hypoteser

.

Læs eventuelt mere i denne statistikbog af undertegnede:

Eksamensklar – Skriftlig statistik, 1. ed. Polyteknisk Forlag, 2014eksamensklar_plano_grøn_170x240mm januar 2014, http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210856.

.. .

..

.

.

.