Regler for mærkning af vaske- og rengøringsmidler

Detergentforordningen stiller en række krav til producenterne for mærkning af vaske- og rengøringsmidler, som markedsføres og sælges til dig som forbruger. Kravene ligner meget kravene til mærkning af fødevarer. Her er et sammendrag af visse krav, der er nævnt i detergentforordningen.

.

Letlæselige bogstaver

1. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med letlæselige, uforgængelige og synlige bogstaver. Det betyder at nedenstående punkter på deklarationen i praksis skal være læsbar af dig som kunde.

.

Navn og handelsnavn

2. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med produktets navn og handelsnavn.

.

Kontaktoplysninger

3. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med adresse, telefonnummer og oplysninger, så læger kan opsøge mere uddybende information om produktets indholdsstoffer, som eks. mailadresse, hjemmeside o.lign., hvorfra læger kan rekvirere information om kemiske indholdsstoffer i produktet.

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler, skal efter anmodning straks og gratis stille et datablad med alle indholdsstoffer til rådighed for lægefagligt personale og nationale myndigheder.

Skulle den hypotetiske situation opstå, hvor du og din læge er i tvivl om en eventuelt udviklet allergi er opstået på basis af kontakt med et specifikt rengøringsmiddel, så beskrives muligheden for at din læge kan anmode om en fuldstændig fortegnelse over indholdsstoffer i et givent rengøringsmiddel for en nærmere undersøgelse af årsagssammenhæng mellem allergi og kemien i et produkt i detergentforordningen, 2004, jf. citat:

”Lægeligt personale bør efter anmodning kunne få en fuldstændig fortegnelse fra fabrikanten over alle indholdstofferne i et vaske- og rengøringsmiddel, således at det kan undersøge, om der er en årsagssammenhæng mellem udvikling af en allergisk reaktion og eksponering for et bestemt kemisk stof” (Detergentforordningen, 2004, side 3 punkt 25).

.

Gucca-logo-blue

Gucca – Din online boghandel, Link >>

.

.

Doseringsanvisning

4. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med doseringsanvisninger, hvor forbrugeren vejledes i at fortynde produktet korrekt.

.

Information om indholdsstoffer

5. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med information over alle produktets indholdsstoffer enten på selve produktet eller en henvisning til en hjemmesideadresse, hvor forbrugeren kan orientere sig.

.

Skal deklareres uanset koncentration

6. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med hhv. konserveringsmidler, desinfektionsmidler, enzymeroptisk hvidt og parfume på emballagen uanset koncentration af de enkelte indholdsstoffer.

.

Allergifremkaldende stoffer

7. Vaske- og rengøringsmidlet skal være deklareret med allergifremkaldende parfumestoffer, der er vurderet allergifremkaldende af den videnskabelige komite for kosmetiske produkter (SCCP). Deklarationen skal fremgå af emballagen med specifikt navn, hvis koncentrationen er større end 0,01 vægtprocent.

.

Håndsæber_aKlik og se udvalget af luksus håndsæber her >> .

.

Procentmæssig angivelse af indholdsstoffer

8. Dertil tillægger forordningens bilag VII bl.a. regler for deklaration af indholdsstoffer i vægtprocentintervaller, som angivet her:

— under 5 %
— 5 % eller derover, men under 15 %
— 15 % eller derover, men under 30 %
— 30 % eller derover

Her listen over indholdsstoffer, der skal deklareres i vægtprocentintervaller, hvis de forekommer i en koncentration på over 0,2 vægtprocent: fosfater (figur 1), fosfonater, anioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, iltbaserede blegemidler, blegemidler med klor, EDTA og salte heraf, NTA (natriumsalt af nitrilotrieddikesyre) og salte heraf, phenoler og halogenerede phenoler, paradichlorbenzen, aromatiske kulbrinter, alifatiske kulbrinter, halogenerede kulbrinter, sæbe, zeolit og polycarboxylater.

Figur 1. Forbud mod fosfater i tekstilvaskemidler til forbrugere (Miljøministeriet, 2014).

.

Virksomheden er ansvarlig

9. Virksomheden, der er ansvarlig for mærkning må kende alle indholdsstoffer i de råvarer, han modtager fra sin leverandør. Indeholder et stof æteriske olier, skal de vurderer om disse olier indeholder allergifremkaldende duftstoffer, som eks. limonen i citrusolie o.lign. Dette gælder alle indholdsstoffer.

.

Kemisk klassificering og mærkning

10. Ud over disse 9 ovenstående punkter, så skal reglerne for klassificering og mærkning af kemiske stoffer og produkter også skal følges.

.

2Trendy

.

Litteratur:

Detergentforordningen. Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 648/2004
af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler, link >>

Miljøministeriet og miljøstyrelsen. Faktaark:Vaske- og rengøringsmidler (citeret 11. april 2014), link >>

Vil du vide mere om kemiske indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler? Så er der flere muligheder, kig ind hos miljøstyrelsen, m.fl.